Nakazy i Zakazy w Islamie

Nakazy i zakazy w Islamie

Mohammad Jawad Chirri

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Islam nakazuje swym wyznawcom unikanie wielu rzeczy. Niektóre z nich są zakazane ponieważ sprzeciwiają się pewnym doktrynom, w które wierzyć musi muzułmanin. Inne są niedopuszczalne ponieważ są niemoralne, nieetyczne lub niezdrowe albo ponieważ oznaczają nieposłuszeństwo obowiązkom religijnym. Muzułmanom zakazuje się:

•Przypisywać Bogu partnerów i towarzyszy:

„Nie umieszczaj razem z Bogiem żadnego innego boga abyś nie został poniżonym i opuszczonym.” (Qur’an, 17:22)

•Zaprzeczać objawieniu Boga Jego prorokom.

•Zaprzeczać jakimkolwiek prorokom uznanym przez Qur’an, takim jak Jezus, Mojżesz, Abraham czy Noe. Kto zaprzecza, iż otrzymali oni objawienie od Boga ten zaprzecza Islamowi.

•Czuć się bezpiecznymi przed karą Boga:

  „A czy oni są bezpieczni przed zamysłem Boga? Lecz bezpieczni przed zamysłem Boga są tylko ludzie, którzy stracili.” (7:99)

•Stracić nadzieję w łaskę Boga:

„(...) Nie powątpiewajcie w dobroć Boga. Zaprawdę w dobroć Boga powątpiewają tylko ludzie niewierzący.” (12:87)

•Przysięgać fałszywie w imię Boga:

„Czyż nie widziałeś tych, którzy zaprzyjaźnili się z ludem, na którego zagniewał się Bóg? Oni nie są z was, ani z nich; oni przysięgają kłamliwie a przecież wiedzą. Przygotował dla nich Bóg karę straszną. Zaprawdę, złe jest to co oni czynią.” (58: 14-15)

•Umyślnie łamać przymierze:

„Wypełniajcie wiernie przymierze z Bogiem skoro je zawarliście. Nie łamcie przysiąg skoro je złożyliście bo przecież uczyniliście Boga waszym poręczycielem. Zaprawdę, Bóg wie co czynicie. (16:91)

•Bezprawnie zabić człowieka:

„Nie zabijajcie duszy, której zabijania Bóg zabronił, chyba że w sprawiedliwej sprawie (...)” (17:33)

Prorok (s) powiedział: „Wasze życie i własność są święte i nienaruszalne między wami aż do momentu kiedy staniecie przed waszym Panem.”

•Zdradzić słuszną sprawę swojego narodu.

•Pomagać w militarnym zniszczeniu swego narodu przez ucieczkę od bitwy kiedy naród broni się przed agresją:

„A kto tego dnia odwróci się do nich plecami – jeśli nie czyni tego powracając do bitwy albo przyłączając się do oddziału – to ten ściągnie na siebie gniew Boga, a jego miejscem schronienia będzie piekło. A jakże to złe miejsce przebywania!” (8:16)

•Kraść.

•Oszukiwać w handlu:

„Biada oszustom. Tym, którzy kiedy otrzymują, domagają się od ludzi pełnej miary; a kiedy mierzą lub ważą dla nich, to przyczyniają się do ich straty.” (83:1-3)

•Używać majątku sieroty na jej szkodę:

„Zbliżajcie się do majątku sieroty w sposób najbardziej odpowiedni, zanim ona dojdzie do wieku dojrzałego. Wypełniajcie wasze zobowiązania ponieważ o zobowiązania zostaniecie zapytani.” (17:34)

•Obrażać rodziców:

„I postanowił twój Pan abyście nie czcili nikogo innego jak tylko Jego i byli dobrzy dla waszych rodziców. A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mówi im: ‘Precz.’ I nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku. Pochylaj ku nim skrzydło łagodności i miłosierdzia i mów: ‘Panie mój, bądź dla nich miłosierny tak jak oni byli wychowując mnie kiedy byłem mały.” (17:23-24)

•Dopuszczać się cudzołóstwa:

„I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga.” (17:32)

•Gorszyć ludzi, szczególnie kobiet:

„Zaprawdę, tych którzy pragną aby bezeceństwo rozpowszechniło się wśród wierzących – czeka bolesna kara w życiu na tym świecie i w życiu ostatecznym. Bóg wie a wy nie wiecie.” (24:19)

„Ci, którzy rzucają kalumnie na kobiety cnotliwe, beztroskie ale wierzące, będą przeklęci na tym świecie i w życiu ostatecznym. Dla nich kara będzie straszna w Dniu kiedy będą świadczyć przeciw nim ich języki, ręce i nogi o tym co oni czynili. W tym Dniu Bóg wypłaci w pełni co im się słusznie należy i dowiedzą się, że Bóg jest Prawdą Oczywistą.” (24:23-25)

•Szpiegować innych w celu innym niż ochrona narodu bądź siebie.

•Obgadywać:

„(...) Nie szpiegujcie się wzajemnie i nie obmawiajcie jedni drugich w ich nieobecności.” (49:12)

•Brać udział w grach hazardowych.

•Brać środki odurzające:

„O wy, którzy wierzycie! Środki odurzające, hazard, bożki i strzały wróżbiarskie to obrzydliwość wynikająca z dzieła Szatana. Unikajcie więc tego jeśli chcecie być szczęśliwi. Szatan chce tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść przez środki odurzające i hazard i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy. Czyż wy nie przestaniecie?” (5:90-91)

•Spożywać wieprzowinę.

•Spożywać krew (nie oznacza to zakazu transfuzji krwi w sytuacji konieczności).

•Spożywać mięso zwierzęcia, które samo umarło, lub zwierzęcia nad którym w czasie uboju wymówiono imię jakiegoś bożka:

„On zakazał wam tylko: padliny, krwi i mięsa wieprzowego i tego co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu (...)” (2:173)

•Umyślnie kłamać lub fałszować słowo Boga:

„Kłamstwo wymyślają jedynie ci, którzy nie wierzą w znaki Boga i tacy są kłamcami.” (16:105)

•Ukrywać świadectwo:

„(...) Nie ukrywajcie świadectwa. Ktokolwiek je ukrywa, to zaprawdę, jego serce jest grzeszne. A Bóg wie dobrze co wy czynicie.” (2:283)

•Przeszkadzać w czynieniu dobra.

•Przekazywać dalej złe słowa o żadnej osobie wypowiedziane przez kogoś innego:

„Nie słuchaj żadnego nędznika skorego do przysięgi, potwarcy, szerzącego kalumnie, tego który przeszkadza dobru, grzesznika, grubianina(...)” (68:10-13)

•Naruszać warunki ostatniej woli zmarłego:

„A ktokolwiek go zmieni (testament) po tym jak go usłyszał... to grzech będzie ciążył na tych, którzy go zmieniają. Zaprawdę, Bóg jest słyszący, wszechwiedzący.” (2:181)

•Uciskać ludzi.

•Pomagać oprawcy:

„(...) Niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi!” (5:8)

•Unosić się dumą, spoglądać na innych z góry:

„Nie odwracaj z pogardą twarzy od ludzi. Nie chodź po ziemi zadufany w sobie. Zaprawdę, Bóg nie miłuje dumnych pyszałków.” (31:18)

•Być zawistnym, życzyć ludziom źle:

„Szukam schronienia u Pana Jutrzenki przed złem tego co On stworzył (...) i przed złem człowieka zawistnego w chwili kiedy żywi zawiść.” (113)

•Odwracać się od krewnych bez powodu:

„Czy wy jeśli się odwrócicie będziecie szerzyć zgorszenie na ziemi i rozrywać wasze więzy pokrewieństwa?” (47:22)

•Zaniedbywać którejkolwiek z codziennych modlitw.

•Przerywać bez powodu post w miesiącu Ramadan.

•Odmawiać dawania Zakatu.

•Nie wypełnić obowiązku pielgrzymki do Mekki jeśli spełnia się ku temu odpowiednie finansowe i zdrowotne warunki.

•Zaniedbywać obowiązku zachęcania do dobra i zniechęcania do zła jeśli taka rada jest konieczna i może pozytywnie wpłynąć na czyjeś czyny.

Nadchodzące daty

nahdzalbalagha

ShiaPoland

Al Mahdi Europe