Łączenie Modlitw

Dlaczego Szyici łączą modlitwy?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

“Odprawiaj modlitwę przy skłanianiu się słońca, aż do ciemności nocy, a recytację o świcie. Zaprawdę, recytacja o świcie znajduje świadków.” (Qur’an 17:78)

 

Szyici uznają pięć obowiązkowych modlitw dziennie. Jednakże, często łączą ze sobą modlitwy Zuhr i Asr odprawiając je podczas okresu czasu wyznaczonego od rozpoczęcia Zuhr do zakończenia Asr. Uważają oni także, że łączenie modlitw Maghrib i Isha w podobny sposób jest również dozwolone. Taka praktyka jest w zupełności zgodna z Koranem i autentycznymi tradycjami przekazanymi od Proroka (s).

Sunnickie szkoły prawa (figh) – z wyjątkiem szkoły Hanafi – pozwalają na łączenie obowiązkowych modlitw (al-jam` bayn al-salatayn) podczas deszczu, podróży, strachu i innych sytuacji wyjątkowych. Szkoła Hanafi zabrania w każdym przypadku łączenia codziennych modlitw, z wyjątkiem modlitwy Al-Muzdalifa podczas pielgrzymki. Szkoły prawa Maliki, Shafi’i i Hanbali zgadzają się na możliwość zestawiania modlitw podczas podróżowania, ale ich opinie na temat łączenia w innych przypadkach różnią się. Szkoła prawa Shi’ah Ja’fari stwierdza, że można łączyć modlitwy bez szczególnych powodów.

Czasy modlitw według Qur’anu

Imam Fakhr al-Din al-Razi, słynny sunnicki komentator Qur’anu, napisał odnośnie cytowanego wyżej weresetu (rozdział 17, wers 78):

„jeśli zinterpretujemy ciemność (ghasaq) jako czas kiedy ciemność pojawia się po raz pierwszy, wtedy słowo ghasaq oznaczać będzie początek Maghrib. Na tej podstawie, wspomniane są w tym wersie trzy pory: czas południa, czas początku Maghrib i czas Fajr. Oznacza to, że czas południa musi być porą dla Zuhr i `Asr, okres ten jest dzielony pomiędzy te dwie modlitwy. Okres rozpoczynający się wraz z Maghrib jest czasem dla Maghrib i dla ‘Isha’ jest on więc również przeznaczony na obie te modlitwy. Zezwala to na łączenie Zuhr i `Asr w jednej porze oraz Maghrib i 'Isha' w jednej porze. Istnieją jednak dowódy sugerujące, że zestawienie podczas pobytu w domu bez żadnej wymówki jest niedozwolone. Prowadzi to do wniosku, iż łączenie jest dozwolone podczas podróży albo kiedy pada deszcz itp. [Fakhr al-Din al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, vol. 5, p. 428]

Pokrótce przedstawimy niepodważalne dowody na to, że zestawianie modlitw bez żadnych wymówek jest całkowicie dopuszczalne. Jakkolwiek, jest już na tym etapie jasne, że pory obowiązkowych modlitw są tyko trzy: 1) Pora na dwie obowiązkowe modlitwy Zuhr (południe) i ‘Asr (popołudnie), która jest porą dla nich dwóch.

2) Pora dla dwóch obowiązkowych modlitw Maghrib (zmierzch) i ‘Isha’ (nocna), która jest także dzielona na te dwie modlitwy. 3) Pora na modlitwę Fajr (świt), która jest przeznaczona tylko dla niej.

Czy Prorok (s) łączył modlitwy?

  • Ibn ‘Abbas przekazał, że Posłaniec Allaha (pokój niech będzie z Nim) odprawiał w Medynie siedem (rak’atów) i osiem (rak’atów) tzn. (zestawienie) południowej (Zuhr) i popołudniowej (‘Asr) modlitwy (osiem rak’ahs) oraz wieczornej (Maghrib) i nocnej (‘Isha’) modlitwy (siedem rak’ahs). [Sahih al-Bukhari (tłumaczenie angielskie), tom 1, książka 10, numer 537; Sahih Muslim (tłumaczenie angielskie), Kitab al-Salat, książka 4, rozdział 100 Combination of prayers when one is resident, hadith nr 1522].
  • ‘Abdullah syn Shaqiq’a relacjonuje: Syn ‘Abbas’a pewnego dnia przemawiał do nas popołudniem (po czasie na modlitwę południową) aż do czasu kiedy słońce nie znikło i pojawiły się gwiazdy, a wtedy ludzie zaczęli mówić: modlitwa, modlitwa. Osoba z Banu Tamim podeszła tam. Nie zwolnił on i nie odwrócił się, ale ( kontynuował płacząc): modlitwa, modlitwa. Ibn ‘Abbas powiedział: „Może będziesz oddzielony od swojej matki, czy uczysz mnie Sunny?” A potem powiedział: „Widziałem Posłańca Allaha (pokój z Nim) zestawiającego Zuhr i ‘Asr oraz Maghrib i 'Isha' modlitwy”. 'Abdullah b. Shaqiq powiedział: “Pewne wątpliwości zrodziły się w moim umyśle w sprawie tego. Więc przyszedłem do Abu Huraira i zapytałem go (o to) i on potwierdził swój pogląd.” [Sahih Muslim (tłumaczenie angielskie), Kitab al-Salat, Książka 4, Rozdział 100 Combination of prayers when one is resident, hadith nr 1523, 1524].

 

Ale nie było to z powodu podróży, strachu albo deszczu?

Wiele tradycji pochodzących od Proroka (s) jasno ukazuje, że zestawiał On modlitwy bez szczególnych powodów.

  • Prorok (s) modląc się w Medynie, pozostając tam, nie podróżując, siedem i osiem (to pokazuje, że siedem Raka’t modlitwy Maghrib i ‘Isha’ są razem orz osiem Raka’t modlitwy Zuhr i ‘Asr są razem zestawione). [Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, tom 1, str. 221]
  • Prorok (s) modlił się Zuhr i`Asr w zestawieniu oraz Maghrib i'Isha' razem bez przyczyny strachu lub podróży. [Malik ibn Anas, al-Muwatta',tom 1, str. 161]

W rzeczy samej, nawet tradycja mówi o wyjaśnieniach tej praktyki Proroka (s). To było upewnieniem dla ummah !

  • Ibn 'Abbas relacjonuje, że Posłaniec Allaha (s) zestawiał modlitwę południowa z popołudniową oraz wieczorną z nocną modląc się w Medynie, nie będąc w niebezpieczeństwie lub podczas deszczu. I w hadith przekazanym przez Waki’ (są słowa następujące): „Powiedziałem do Ibn 'Abbas: Co skłoniło Go do tego? Odpowiedział: Dlatego, że jego (Proroka) Ummah nie powinna być postawiona w (niepotrzebnie) trudniejszej sytuacji.” [Sahih Muslim (tłuamczenie angielskie), Kitab al-Salat, Książka 4, Rozdział 100 Combination of prayers when one is resident, hadith nr 1520; Sunan al-Tirmidhi, vol. 1, p. 26]
    • Połaniec Allaha (s) przestrzegał południowej i popołudniowej modlitwy razem w Medynie nie będąc w niebezpieczeństwie lub podróży. Abu Zubair powiedział: „Zapytałem Są’id (jednego z narratorów) dlaczego on to robi. Odpowiedział: Spytałem Ibn ‘Abbas’a jak ty pytasz mnie, i on odpowiedział, że On (Święty Prorok) chce, aby nikt z Jego Ummah nie był w (niepotrzebnej) trudnej sytuacji.” [Sahih Muslim, tłumaczenie angielskie, Kitab al-Salat, Książka 4, Rozdział 100 Combination of prayers when one is resident, hadith nr 1516].

 

Nawet jeśli to jest dozwolone, dlaczego to robić?

 Nikt nie sugeruje, że jest coś złego w modleniu oddzielnych modlitw. Modlitwy Zuhr i `Asr oraz Maghrib i'Isha' mogą być wykonane zarówno jako kombinacja jak i oddzielnie. Jakkolwiek, zestawianie dwóch modlitw przez Proroka (s) pokazuje Miłosierdzie Allaha (swt) przyjazne dla Ummah, oraz, że są dobre powody dlaczego stało się to zwyczajem wśród Szia:

  • Ludzie są często zajęci swoimi własnymi sprawami i mają własne obowiązki i problemy, szczególnie w krajach gdzie edukacja i praca nie są dostosowane do wymagań dla muzułmanów, do ich codziennych modlitw. Niektóre zawody wymagają długich godzin ciągłej, nieprzerwanej pracy. Dlatego też, dla dopasowania i w celu niedopuszczenia do stracenia drugiej z dwóch modlitw, Szia modlą się dwie modlitwy za jednym razem, bez względu na to czy wcześniej czy później, w czasie zaplanowanym.  
  • Gdzie ludzie się spotykają z daleka i szeroka, aby ofiarować jedną z dwóch modlitw i od wtedy jest możliwe zestawienie ich, ofiarują oni dwie modlitwy jedna za druga na spotkaniach. W ten sposób wypełniają oni swoje obowiązki tak dobrze jak uczęszczając w zbiorowych modlitwach (jama’ah), w ten sposób powiększając swoją nagrodę. Zwracając uwagę na piątkową modlitwę. Zauważamy, że tysiące braci sunnitów ofiaruje swoje piątkowe modlitwy na czas, ale wielu z nich nie wykonało modlitwy ‘Asr zupełnie, pozwalając samemu na spotkaniu. Z drugiej strony Szia, którzy ofiarują swoje modlitwy piątkowe, ‘Asr będzie zawsze wykonana na spotkaniu.
  • Fakt, że ta sunnah nie jest powszechnie akceptowana przez naszych Sunnickich bratów jest kolejnym powodem, dla którego Szia czują, że musza utrzymywać ją żywą. Chcielibyśmy, aby nasze dzieci i inni muzułmanie, i przyszłe pokolenia wiedziały, że praktykowanie modlenie się Zuhr i`Asr, oraz Maghrib i 'Isha' razem jest dozwolone ponieważ pochodzi to z sunny (akceptując praktykę) Świętego Proroka (s).

Wnioski.

Zestawienie modlitw Zuhr i`Asr prayers, oraz Maghrib i 'Isha', jest w zgodzie z Koranem i dozwolone podążając za sunną Proroka (s) , poza tym jest wygodniejsze. Faktem jest dobrze potwierdzona sunna nie praktykowana powszechnie przez naszych sunnickich braci, nie czyni jej to jednak nieużyteczną la naszego życia. I jak słynny sunnicki komentator Sahih Muslim, al-Nawawi napisał:

Kiedy praktyka (Sunnah) jest udowodniona jako autentyczna, nie jest odrzucana tylko dlatego, że niektórzy, większość albo wszyscy ludzie odrzucają ją. [al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim, (Beirut, 1392 A.H.), tom 8, str. 56]

Nadchodzące daty

nahdzalbalagha

ShiaPoland

Al Mahdi Europe