Category

Etyka

Znaczenie samopoznania

Muhammad Ali Shomali بسم الله الرحمن الرحيم Omawiając tego typu zagadnienie, najlepiej byłoby rozpocząć od jego definicji oraz od określenia jego znaczenia. Czymże jest  samopoznanie?...

Rozpacz

Ajatullah Sayyid Muhammad Fadlallah بسم الله الرحمن الرحيم Allah powiedział w Quranie w surze Jusuf: „O, moi synowie! Idźcie i dowiadujcie się o Józefa i...

Moralność

Allamah Seyyed Muhammad Husayn Tabatabai بسم الله الرحمن الرحيم ZNAJOMOŚĆ OBOWIĄZKU Święta religia (islam) jest porządkiem powszechnym i ponadczasowym, objawionym Prorokowi (sal) dla zapewnienia pomyślności...

Legalne pozyskiwanie środków do życia

Sayyid Saeed Akhtar Rizvi بسم الله الرحمن الرحيم „Jedzcie z tego, co jest na ziemi dozwolone i dobre, i nie chodźcie śladami szatana!”    (Qur’an 2:168)...