Category

Koran i Hadisy

Znaczenie Basmali

Tareq Salik (Rocznik Muzułmański 2009)  بسم الله الرحمن الرحيم W znanej tradycji Imam Ali (as) powiedział: „Wiedzcie, iż cała mądrość Niebiańskich Ksiąg zawarta jest w...

Poznanie Koranu

Morteza Motahhari بسم الله الرحمن الرحيم   Poznanie Koranu jest konieczne i niezbędne zarówno dla prostego wierzącego człowieka, jak i dla intelektualisty. Znaczenie tego faktu...

Koran w Naukach Ahlul Bejt

بسم الله الرحمن الرحيم   Studia tradycji jakie dotarły do nas o autorytecie Ahlul-Bejt oraz spojrzenie w ich życie i dzieła ukazują, że przesłanie Świętego...

Koran i Hadisy na Temat Seksu

بسم الله الرحمن الرحيم   „Wasze żony są dla was polem uprawnym; przychodźcie więc na wasze pole jak chcecie, lecz czyńcie pierwej jakiś dobry czyn...

HADISY W ISLAMIE SZYICKIM

Tareq Salik (Rocznik Muzułmański 2006) بسم الله الرحمن الرحيم   Słowo „hadis” posiada kilka znaczeń, jednakże w islamskim kontekście oznacza wypowiedź lub czyn Proroka (saws)...

Hadisy Proroka i Imamów

بسم الله الرحمن الرحيم PROROK MUHAMMAD (S) Nam, prorokom, nakazano zwracać się do ludzi wedle ich poziomu inteligencji i zrozumienia. (Al-Kafi, ch1, H15) Mężczyzna, który...

Hadisy o obecności serca w modlitwie

بسم الله الرحمن الرحيم  Wysłannik Allaha (s) powiedział: Czcijcie Allaha tak jakbyście go widzieli. Jeśli go nie widzicie, On widzi was.” (Bihar ul Anwar, vol. 74,...

Hadisy o Ahlul Bait i Szi’a

بسم الله الرحمن الرحيم Hadisy o sukcesji Alego (as): Ali (AS) przekazał: Kiedy objawiony został werset : “I ostrzegaj swe najbliższe otoczenie”, Wysłannik Allaha zawołał...

Hadisy Na Temat Czystości

wszystkie pochodzą ze zbioru Wasa’il Shi’ah بسم الله الرحمن الرحيم Święty Prorok (s) powiedział: „Każdy kto wybiera sobie szatę, musi utrzymać ją w czystości”„Gdyby nie...

Boże objawienie w rozumieniu Islamu

Mohammad Ali Shomali („Księgi święte a słowo Boże”, Biblioteka Ekumenii i Dialogu, Kraków 2005) بسم الله الرحمن الرحيم Nikt spośród wyznawców religii pochodzących od Abrahama...
1 2