Category

Akty czci

Zamykanie oczu w Salat

Czy dozwolone jest zamykanie oczu w modlitwie salat jeśli pozostawienie ich otwartych przeszkadza w koncentracji? Ajatollah Ali Khamenei: Nie ma w tym problemu. Ajatollah Ali...

Wspólna Modlitwa Mężczyzn i Kobiet

Czy jest dozwolone aby kobiety modliły się wraz z mężczyznami w tym samym pomieszczeniu bez oddzielającej ich zasłony? Ajatollah Makarem Shirazi: Jest to dozwolone pod...

Modlitwa za niemuzułmanów

1. Czy można modlić się o przebaczenie dla zmarłych niemuzułmanów, którzy nie byli wrogami Islamu? 2. Muzułmanka na łożu śmierci swej matki-niemuzułmanki powtarzała szahadę w...

Modlitwa podróżnika

Ajatollah Ali Sistani: Podróżnik powinien zmiejszać liczbę Rakatów w modlitwach Zuhr, Asr oraz Isza, a konkretnie powinien wykonywać dwa Rakaty zamiast czterech, w zależności od...

Modlitwa Piątkowa

Jaka jest opinia odnośnie uczestnictwa w piątkowych modlitwach? W naszych czasach kiedy Dwunasty Imam znajduje się w stanie okultacji, czy obowiązkowym jest uczestnictwo w piątkowych...

„Alijun Łali-ullah” w Taszahhud

Czy można wymawiać zdanie „Alijun łali-ullah” w Taszahhud? Ajatollah Ali Sistani: – Mimo że pożądanym jest świadczenie o Łilajacie Imama Alego po świadczeniu o proroctwie,...

„Alijun łali-ullah” w Azanie i Iqamie

Czy wers „Alijun łali-ullah” jest obowiązkową częścią azanu i iqamy? Ajatollah Mustafa Qazwini: Nie. Ajatollah Abul Qasim Khoei: Nie jest to oficjalną częścią ani azanu...