Category

Czystość

Toaleta

Jakie są czynności zalecane podczas wizyty w toalecie, szczególnie mające na celu utrzymanie czystości? Ajatollah Yusuf Saanei: Obowiązkowe jest upewnienie się, że nikt nie widzi...

Kobieta Podczas Menstruacji

Kobieta w okresie hajdh (menstruacji) Ajatollah Ali Sistani: Reguły odnoszące się do kobiety w czasie menstruacji: Nie powinna odprawiać modlitw; ani obowiązkowych, ani nadobowiązkowych. Nie...

Czyny Zakazane Podczas Nieczystości

Jakie są czyny niedozwolone dla osoby dżunub (nieczystej rytualnie)? Ajatollah Abul Qasim Khoei: Dotykanie jakąkolwiek częścią ciała Qur’anu oraz imion Allaha. Lepiej jest nie dotykać...

Alkohol przemysłowy

Czy alkohol używany przy produkcji np. perfum jest czysty rytualnie (tahir)? Ajatollah Ali Khamenei: Ten alkohol, który jest: 1.zdatny do spożycia, 2. który był pierwotnie...