Category

Stosunki społeczne

Kontakty Pomiędzy Płciami

Czy jest możliwa znajomość między kobietą a mężczyzną, która nie ma prowadzić do intymnego związku między nimi (bez kontaktów fizycznych, poruszania zakazanych tematów, itd.)? Ajatollah...