Czyny Zakazane Podczas Nieczystości

Jakie są czyny niedozwolone dla osoby dżunub (nieczystej rytualnie)?

Ajatollah Abul Qasim Khoei:

Dotykanie jakąkolwiek częścią ciała Qur'anu oraz imion Allaha. Lepiej jest nie dotykać także zapisanych imion Proroka, Imamów czy Fatimy Zahry (pokój z nimi).

Wchodzenie do Masdżidul Haram lub Masdżidul Nabi, nawet na chwilę. Jeśli chodzi o inne meczety, można wejść do nich na chwilę ale nie powinno się w nich pozostawać. W ramach obowiązkowych środków ostrożności, reguła ta odnosi się także do świątyń Imamów (pokój z nimi).

Recytowanie tych wersetów z Qur'anu, przy których obowiązkowy jest pokłon (Sura Alif Lam Min as-Sajdah, 32:15; Sura Ha Mim Sajdah, 41:98; Sura an-Najm, 59:62; Sura al- 'Alaq, 96:19).

Nadchodzące daty

nahdzalbalagha

ShiaPoland

Al Mahdi Europe