Kobieta Podczas Menstruacji

Kobieta w okresie hajdh (menstruacji)

Ajatollah Ali Sistani:

Reguły odnoszące się do kobiety w czasie menstruacji:

Nie powinna odprawiać modlitw; ani obowiązkowych, ani nadobowiązkowych.

Nie jest dla niej dozwolony post.

Dni obowiązkowego postu w ramadhanie, które opuściła, powinna odrobić w późniejszym czasie.

Nie powinna robić tałaf podczad hadżdż.

Nie można ogłosić jej rozwodu dopóki ma okres, z wyjątkiem pewnych sytuacji.

Niedozwolone jest odbywanie stosunku seksualnego z kobietą w czasie menstruacji. Jest to jednak dozwolone po ustaniu krwawienia (i obmyciu pochwy).

Niedozwolony jest dla niej każdy akt czci, tak samo jak niedozwolony jest dla każdej osoby w stanie dżanabah (zobacz: fatwa o czynach zakazanych podczas nieczystości).

Kiedy okres się kończy, kobieta musi dokonać ghusl aby móc przystąpić do modlitw.

 

Ajatollah Abul Qasim Khoei:

Czyny niedozwolone dla kobiety podczas menstruacji:

Modlitwy i inne akty czci, dla których potrzebna jest ablucja lub ghusl. Dozwolone są jednak te akty czci, do których czystość rytualna nie jest obowiązkowa (na przykład modlitwa za zmarłego).

Wszystko to co niedozwolone jest dla osoby dżunub (nieczystej rytualnie).

Odbywanie przez nią stosunków seksualnych. Dopuszczalna jest sytuacja , w której członek mężczyzny znajduje się w pochwie tylko do punktu obrzezania i nie dochodzi do wytrysku, jednak w ramach obowiązkowych środków ostrożności nie powinno się robić także tego.

Z wyjątkiem stosunku seksualnego z kobietą hajdh (w czasie menstruacji), inne rzeczy (całowanie, pieszczoty) są dozwolone.

Niedozwolone jest dla kobiet hajdh dotykanie Qur'anu. Zalecane jest jednak, aby w porach codziennych modlitw dokonywały ablucji (lub tajammum jeśli nie mogą dokonać ablucji) i robiły du'a oraz salałat.


 

Nadchodzące daty

nahdzalbalagha

ShiaPoland

Al Mahdi Europe