Polisy ubezpieczeniowe

Jaki jest status różnych polis ubezpieczeniowych, np. na życie czy od nieprzewidzianych wypadków lub też ubezpieczenie własności przed zniszczeniem?


Ajatollah Ali Sistani:

Wszystkie z nich są ważne i obowiązują obydwie strony.


Ajatollah Abul Qasim Khoei:

Takie transakcje są ważne i w przypadku uszkodzenia ciała czy własności druga strona musi wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy i nie ma żadnego problemu w otrzymywaniu pieniędzy z tego tytułu.


Ajatollah Makarem Shirazi:

Polisa ubezpieczeniowa jest ważnym kontraktem, muszą być w nim jednak zachowane ogólne warunki dotyczące islamskich kontraktów jak poczytalność, dorosłość, upoważnienie oraz klarowność.

Nadchodzące daty

nahdzalbalagha

ShiaPoland

Al Mahdi Europe