Praktyki podczas miesiąca Muharram

Jaka jest opinia na temat grania na bębnach i trąbach oraz biczowania się łańcuchami zakończonymi ostrzami podczas ceremonii żałobnych (Azadari)?


Ajatollah Ali Khamenei:

Skoro użycie owych łańcuchów osłabia szyizm w oczach ludzi oraz prowadzi do ran cielesnych, jest to niedozwolone. Jeśli chodzi o instrumenty, sposób w jaki są one używane podczas tych ceremonii nie budzi zastrzeżeń.


Podczas Aszury widzimy ludzi uderzających się w głowy mieczami i nożami, chodzących boso po ogniu. Jaka jest opinia na ten temat?


Ajatollah Ali Khamenei:

To spośród tych rzeczy, co prowadzi do powstawania ran oraz to co osłabia religię i szkołę Ahlul Bayt jest haram i wierzący powinni się od tego powstrzymywać. Oczywiste jest, iż takie praktyki osłabiają reputację szkoły Ahlul Bayt co jest wielką szkodą i stratą.


Czy w takim razie praktyki takie jak tatbir (przelewanie krwi) w tajemnicy, gdy nikt nie widzi, są w porządku?


Ajatollah Ali Khamenei:

Tatbir, biorąc pod uwagę, że nie jest odpowiednią oznaką żalu, a także nie był praktykowany w czasach Imamów (as), ani też nie zachęcał do tego żaden Masum (bezgrzeszny: Prorok lub Imam), jest osłabianiem szkoły Ahlul Bayt, a więc jest to niedozwolone.


Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah:

Uważam praktyki samookaleczania za zabronione. Wynika to z dobrze znanego faktu, że zabronione jest w Islamie niepotrzebne ranienie się. Zabronione jest więc uderzanie się w głowę ostrzami lub w plecy łańcuchami a nawet uderzanie się dłońmi w twarz tak mocno, że powoduje to choćby tylko mały ból.


Ajatollah Muhammad Taqi Behjat:

W przypadku gdy nie dochodzi do żadnej szczególnej szkody dla zdrowia, praktyka ta jest dozwolona.


Ajatollah Shirazi:

Praktyka ta, odprawiana publicznie bądź prywatnie, oraz wszelkie inne praktyki Azadari dla największego męczennika, Hussaina (as) podobają się Allahowi oraz Imamowi Mahdiemu, niech Allah przyspieszy jego powrót.


Ajatollah Fadhil Lankarani:

Konieczne jest zachowywanie się podczas obchodów miesiąca Muharram w taki sposób, który przyciąga ludzi do Imama Hussaina i jego celów. Zalecane jest więc opowiadanie historii Aszury, płacz, uderzanie się w piersi i ceremonie żałobne przypominające i ożywiające te historyczne wydarzenia. Jeśli chodzi jednak o zadawanie sobie ran ostrzami, które nie ma żadnej racjonalnej podstawy, ukazuje to Islam w negatywnym świetle i dlatego konieczne jest by szyici podążający za szkołą Imama Hussaina unikali tego.


Ajatollah Sadiq Rohani:

Uderzanie się w piersi oraz biczowanie podczas ceremonii żałobnych jest dozwolone.


Ajatollah Muhammad Hussain Najafi:

Jeśli chodzi o Matam (uderzanie się w piersi) jest to dozwolone, mieści się to bowiem w ludzkiej naturze, że żałoba sprawia że ludzie tracą kontrolę i czasem uderzają się w piersi lub twarz - jest to naturalne i dozwolone Matam. Jeśli jednak chodzi o praktyki takie Zandżir-zani czy Qama (okaleczanie się), nie pozwalamy na to ponieważ ciało zostało powierzone człowiekowi przez Boga w opiece, nie jest więc dozwolone je niszczyć, zgodnie z wersem 2:195.


Ajatollah Ali Sistani:

Głównym celem żałoby podczas Aszury jest okazywanie szacunku religijnym symbolom i wspominanie cierpienia Imama Hussaina, jego towarzyszy i jego powstania, które zapobiegło zniszczeniu religii przez dynastię Umajjadów. Ceremonie podczas tej żałoby muszą więc odprawiane w taki sposób jaki wypełnia te cele i zwraca na nie uwagę innych. Powinien być zachowany rytualny aspekt tych obchodów. Te więc praktyki, które nie są zrozumiałe dla wrogów Islamu i nieszyickich muzułmanów oraz wywołują nieporozumienia i pogardę dla religii muszą być unikane. 
 

Nadchodzące daty

nahdzalbalagha

ShiaPoland

Al Mahdi Europe