Udział w systemie prawnym i politycznym

Czy muzułmanin mieszkający w kraju niemuzułmańskim może brać udział w systemie politycznym i prawnym? Czy może na przykład: 1. Głosować? 2. Zostać prawnikiem? 3. Zostać policjantem? 4. Zostać żołnierzem?

Ajatollah Ali Khamenei:

Jeśli nie wiąże się to z niczym niedozwolonym, nie stanowi to problemu samo w sobie.


Ajatollah Ali Sistani:

1. Czasami interesy muzułmanów w krajach niemuzułmańskich wymagają od muzułmanów członkowstwa w partiach politycznych, startowania do parlamentu i innych zgromadzeń reprezentacyjnych. Jest to w takich wypadkach dozwolone i interesy te muszą być rozpoznane przez konsultację z wiarygodnymi ekspertami.

2. Jeśli nie wiąże się to z łamaniem jakichkolwiek praw, kłamaniem czy innymi niedozwolonymi czynami, nie ma w tym problemu.

3&4. Nie ma w tym problemu jeśli nie wiąże się to z czynami przeciw Islamowi i muzułmanom.


Ajatollah Yusuf Saanei:

Jeśli jest to w celach Halal, nie stanowi to problemu samo w sobie.


Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah:

1. Jeśli głosowanie nie prowadzi do korzyści dla ludzi, jego rezultat jest szkodliwy dla społeczeństwa lub religii, nie jest dozwolone. W innym wypadku nie ma w tym problemu.

2. Jest to dozwolone, chyba że wymaga dokonywania czynów stojących w sprzeczności z religią.

3. Jest to dozwolone o ile nie wiąże się z koniecznością dokonywania czynów niedozwolonych.

4. Jak wyżej.
 

Czy można głosować w krajach niemuzułmańskich na kandydatów, którzy nie są muzułmanami?

Ajatollah Ali Khamenei:

Nie ma obiekcji wobec głosowania w wyborach w celu zachowania ważnych z punktu widzenia Islamu celów społecznych i politycznych. Nie ma różnicy czy kandydat jest muzułmaninem czy nie.

Nadchodzące daty

nahdzalbalagha

ShiaPoland

Al Mahdi Europe