Muzyka

Jakie rodzaje muzyki są haram, a jakie halal?


Ajatollah Ali Khamenei:

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie nauki gry na jakimkolwiek instrumencie. Muzyka sama w sobie nie jest haram, dopóki nie wpływa na wypełnianie przez muzułmanina obowiązków religijnych. Muzyka, która stymuluje do czynienia rzeczy zakazanych jest zgodnie z Islamem uważana za haram.

Ajatollah Ali Sistani:

Granicą oddzielającą muzykę dozwoloną od zakazanej jest to czy muzyka ta ma charakter odpowiedni dla niemoralnych zgromadzeń rozrywkowych.

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah:

Śpiew, który pobudza instynkty i nakłania do rozwiązłości jest nie zalecany, w przeciwieństwie do muzyki klasycznej poruszającej duszę, wyzwalającej wyciszenie, radość, wewnętrzny spokój, idealizm oraz inspirację.


Ajatollah Yusuf Saanei:

W mojej opinii kryterium określającym czy dana muzyka jest zakazana jest jej treść, a więc wszelkie piosenki popularyzujące niemoralność lub które służą nieodpowiedzialnej i rozpustnej rozrywce lub popularyzują fałszywe idee i odciągają ludzi od prawdy lub które przedstawiają nieprawdziwy obraz Islamu sa niedozwolone i zarówno osoby je wykonujące jak ich słuchające popełniają grzech.


Ajatollah Ibrahim Jannati:

Jesli muzyka wykonywana jest w sposób frywolny lub połączona jest z tekstami odciągającymi człowieka od Boga, jest zakazana. Jeśli jednak nie posiada tych wymienionych cech, nie ma w niej problemu.

Dozwolone jest używanie instrumentów w celu wykonywania piosenek niosących dobre znaczenie religijne, gnostyckie, etyczne, społeczne czy polityczne, niedozwolone jest wykonywanie frywolnych piosenek niosących ze sobą fałsz.


Ajatollah Fadhil Lankarani:

Ogólnie rzecz biorąc, zakazana muzyka to ta, która nadaje się do zgromadzeń niemoralnej rozrywki i to jest kryterium tego czy jest dozwolona czy nie.


 

Nadchodzące daty

nahdzalbalagha

ShiaPoland

Al Mahdi Europe