Przyjęcie Islamu

Artykuły wiary (Usul ad-Din)

Chociaż teologia Islamu jest bardzo rozbudowana, sześć podstawowych artykułów wiary według szkoły szyickiej jest następujących:

 1. 1. Tauhid (Jedność Boga)
  Tauhid oznacza, że Bóg jest Jeden. Nie posiada towarzyszy ani równych sobie, nie zrodził się z nikogo ani nikogo nie zrodził i nic nie jest Mu podobne.
 2. 2. 'Adl (Sprawiedliwość Boga)
  'Adl oznacza, że Bóg jest Sprawiedliwy i nie poddaje uciskowi żadnego ze Swych stworzeń. Będzie On karał i nagradzał każdego według jego lub jej czynów.
 3. 3. Nubułat (Proroctwo)
  Bóg posyłał Proroków jako przewodników dla ludzkości. Spośród ich wielkich cech jest to, że wszyscy oni byli Ma’sum – wolni od popełniania grzechów. Pierwszym Prorokiem był Adam (pokój z nim), ostatnim natomiast Muhammad ibn 'Abdullah (pokój z nim i jego rodem). W sumie Bóg posłał do nas 124.000 Proroków.
 4. 4. Imamat (Przywództwo)
  Po śmierci Proroka Muhammada (pokój z nim i jego rodem), Bóg wyznaczył dwunastu Imamów, jednego po drugim, aby prowadzili społeczność aż po Dzień Sądu. Podobnie jak Prorocy, Imamowie również są wolni od grzechu. Pierwszym Imamem był 'Ali (pokój z nim), ostatnim zaś jest Imam az-Zaman, Muhammad al-Mahdi (niech Bóg przyśpieszy jego powrót).
 5. 5. Qijamat (Zmartwychwstanie)
  Qijamat oznacza, że gdy nadejdzie Dzień Sądu, wszyscy ludzie zostaną przywróceni do życia. Ci, którzy czynili dobre uczynki na tym świecie zostaną nagrodzeni i udadzę się do Raju, podczas gdy ci, którzy czynili złe uczynki zostaną za nie ukarani Piekłem.

 

Oficjalne przyjęcie Islamu następuje poprzez wypowiedzenie tzw. Szahady – wyznania wiary, które w języku arabskim brzmi następująco:

Aszhadu an la ilaha illa-llah
Ła aszhadu anna Muhammadan Rasulullah

(Oświadczam, że nie ma boga prócz Allaha
I oświadczam, że Muhammad jest Wysłannikiem Allaha)

***

Przyjmując Islam szyicki można dodać jeszcze (choć nie jest to obowiązkowe i nie stanowi integralnej części Szahady):

Ła aszhadu anna Alijun Łali-ullah

(Oświadczam, że Ali jest przyjacielem Allaha)

***

Szczere wypowiedzenie Szahady z pełnym zrozumieniem czyni człowieka muzułmaninem. Zalecane jest aby Szahadę wypowiedzieć w obecności muzułmańskich świadków, nie powinno się jednak opóźniać jej wypowiedzenia jeśli niemozliwe jest znalezienie owych świadków. W takim wypadku można Szahadę wypowiedzieć samemu przed Bogiem.

Po przyjęciu Islamu nowy muzułmanin odpowiedzialny jest za naukę modlitwy oraz innych praktyk Islamu. Zaraz po wypowiedzeniu Szahady zalecane jest dokonanie Ghusl a więc kapieli rytualnej.

Opis zarówno modlitwy jak i kąpieli rytualnej znaleźć można tutaj: Salat. Modlitwa muzułmanina