Szyizm

Historia islamu pełna jest intelektualnej, teologicznej i instytucjonalnej różnorodności. Większość różnych sposobów interpretacji religii zalicza się jednak zazwyczaj do jednego z dwóch jej głównych nurtów: stanowiącego większość sunnizmu lub mniejszościowego szyizmu. Nurt szyicki opiera się na naukach Ahlul Bejt – członków rodziny Proroka Muhammada (pokój z nim), a ściślej mówiąc dwunastu Imamów (przywódców), którzy następując po sobie zachowywali prawdziwe przesłanie islamu i jego poprawne rozumienie. Byli nimi:

 1. Ali ibn Abi Talib
 2. Hassan ibn Ali
 3. Husejn ibn Ali
 4. Ali ibn Husejn Sadżdżad
 5. Muhammad al-Bakir
 6. Dża’far as-Sadik
 7. Musa al-Kazim
 8. Ali al-Rida
 9. Muhammad al-Dżaład
 10. Ali al-Hadi
 11. Hassan al-Askari
 12. Imam al-Mahdi

(pokój z nimi)

Szyici utrzymują, że chociaż objawienie ustało wraz ze śmiercią Proroka, nadal trwała potrzeba duchowego, moralnego i praktycznego przewodnictwa w dalszym wprowadzaniu islamu w życie przez muzułmanów, przed swym odejściem Prorok wyznaczył więc pierwszego z tych Imamów, Alego ibn abi Taliba, na swojego następcę. Każdy z Imamów wyznaczał natomiast z kolei następnego, zgodnie z wolą Boga.

Najbardziej podstawową cechą szyickiej odmiany islamu, na której opiera się większość jej fundamentalnych koncepcji, idei oraz prawodawstwa, jest uznanie zwierzchnictwa owych dwunastu Imamów we wszystkich dziedzinach, począwszy od interpretacji Koranu, poprzez przewodnictwo duchowe a na władzy politycznej kończąc. Istnienie w każdej epoce Imama z Ahlul Bejt jest według szyizmu teologiczną koniecznością i jest on uważany za prowadzonego przez samego Boga oraz chronionego przed grzechem i omylnością.