ṢALĀT – MODLITWA MUZUŁMANINA

Al-islam.org.pl > Artykuły > Praktyka > ṢALĀT – MODLITWA MUZUŁMANINA

بسم الله الرحمن الرحيم

Niniejsza pozycja stanowi podręcznik do Ṣalāt (znanej równiez jako Namaz) – modlitwy muzułmańskiej zgodnie z wykładnią szyickiej szkoły w Islamie. Mamy nadzieję, że będzie on użyteczny dla nowych muzułmanów w ich pierwszych krokach w Islamie a jednocześnie zalecamy aby naukę modlitwy uzupełnić osobistym instruktażem bardziej doświadczonego muzułmanina lub obserwacją filmów z dokładnym pokazem modlitwy dostępnych w internecie. Podając polską wymowę fraz arabskich posłużyliśmy się uproszczoną transliteracją – ponownie, zalecamy uzupełnić naukę wymowy słuchaniem modlitw i Sur (rozdziałów) Koranu w wykonaniu innych muzułmanów.

Każdy muzułmanin musi odprawić pięć modlitw Ṣalāt w ciągu dnia. Każda z nich składa się z różnej liczby powtarzanych jednostek zwanych Rakatami. Oto lista owych modlitw:

1. Modlitwa Al-Fadżr (poranna), składająca się z dwóch Rakatów.

2. Modlitwa Al-Dhuhr (południowa), składająca się z czterech Rakatów.

3. Modlitwa Al-Asr (popołudniowa), składająca się z czterech Rakatów.

4. Modlitwa Al-Maghrib (przedwieczorna), składająca się z trzech Rakatów.

5. Modlitwa Al-Isza (wieczorna), składająca się z czterech Rakatów.

Szkoła szyicka zezwala muzułmanom na zestawianie niektórych modlitw ze sobą – modlitwę Al-Asr można odprawić zaraz po modlitwie Al-Dhuhr, a modlitwę Al-Isza można odprawić zaraz po modlitwie Al-Maghrib. Kolejną istotną różnicą między szkołą szyicką a sunnicką jest nakaz kładzenia czoła w pokłonie Sadżda na naturalnym materiale nie używanym do jedzenia ani sporządzania ubrań – zwyczajowo szyici posługują się w tym celu glinianą tabliczką zwaną Turba lub Mohr.

Po opanowaniu technicznych aspektów Ṣalāt, zalecamy zgłębienie sposobów koncentracji w modlitwie, jak również jej wewnętrznych, duchowych aspektów – literatura muzułmańska w tym temacie jest niezwykle bogata i z pomocą Boga Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej postara się w niedługim czasie przybliżyć choćby jej część polskiemu czytelnikowi.

Wuḍhū

Przed wszystkimi obowiązkowymi modlitwami z wyjątkiem Ṣalāt al-Majjit (modlitwy za zmarłą osobę), konieczne jest wykonanie Wuḍhū (ablucji). Polega ono na obmyciu twarzy i rąk oraz przetarciu głowy i wierzchu stóp.

Jak wykonać Wuḍhū?

1. Po umyciu dłoni, myjemy twarz od linii włosów na czole aż do podbródka. Szerokość twarzy jaka musi zostać umyta to odległość pomiędzy czubkiem kciuka do czubka środkowego palca. Twarz myjemy ruchem od góry do dołu.

2. Po umyciu twarzy myjemy prawą rękę, zaczynając nieco ponad łokciem a kończąc na czubkach palców. Ponownie, jest to ruch od góry do dołu.

3. Po umyciu prawej ręki myjemy lewą, ponownie zaczynając nieco ponad łokciem a kończąc na czubkach palców.

4. Następnie, nie nabierając w dłoń nowej wody, przecieramy włosy od czubka głowy do linii czoła.

5. Następnie przecieramy wierzch prawej stopy prawą dłonią, od czubków palców do wysokości kostki. Ponownie, nie nabieramy do tego ruchu nowej wody.

6. Na koniec, nie nabierając w dłoń nowej wody, przecieramy w podobny sposób wierzch lewej stopy lewą dłonią.

Warunki Wuḍhū

Aby Wuḍhū było prawidłowe, spełnione musi zostać 13 warunków:

1. Woda, której używamy do Wuḍhū musi być czysta (nie może być zanieczyszczona żadną substancją Nadżis – nieczystą rytualnie).

2. Woda nie może być zmieszana z żadnym innym płynem.

3. Użycie wody musi być nam dozwolone (nie może to być woda kradziona lub na której użycie nie mamy pozwolenia).

4. Podobnie dozwolone musi być naczynie, w którym owa woda się znajduje.

5. Naczynie, w którym znajduje się woda nie może być ze złota ani srebra.

6. Części ciała myte i przecierane podczas Wuḍhū muszą być czyste (nie mogą być Nadżis).

7. Musimy mieć wystarczająco czasu przed modlitwą aby wykonać Wuḍhū.

8. Wuḍhū musi być wykonywane z intencją zbliżenia się do Boga (przed wykonaniem Wuḍhū można pomyśleć np. „Dokonuję Wuḍhū aby przygotować się do modlitwy, szukając bliskości Boga”).

9. Wuḍhū musi być wykonane w takiej kolejności jaka została przedstawiona.

10. Wszystkie czynności muszą zostać wykonane jedna po drugiej, bez przerw między nimi.

11. Wszystkie czynności należy wykonać samemu, bez pomocy innych osób.

12. Woda nie może powodować żadnej szkody lub problemów zdrowotnych.

13. Części ciała, które są myte i przecierane nie mogą być pokryte niczym, co uniemożliwiałoby dotarcie do nich wody.

Rzeczy unieważniające Wuḍhū:

1. Odanie moczu

2. Oddanie kału

3. Puszczenie gazu

4. Sen

5. Środki odurzające

6. Utrata świadomości

7. Czynności, które powodują Dżanabah (większą nieczystośc rytualną) – stosunek seksualny oraz ejakulacja

Ghusl

Następujące rzeczy wymagają innego rodzaju ablucji zwanego Ghusl: Dżanabah (stan nieczystości wywołany stosunkiem seksualnym lub ejakulacją), menstruacja w przypadku kobiet oraz dotknięcie zwłok. Są dwa sposoby wykonania Ghusl:

1. Tartibi – poprzez obmycie wodą najpierw głowy i szyi, następnie całej prawej strony ciała, a następnie lewej strony.

2. Irtimasi – poprzez kompletne zanurzenie całego ciała w wodzie.

Tajammum

Jeśli nie mamy dostępu do wody, lub jeśli mamy zbyt mało czasu by wykonać Wuḍhū, lub też z powodów zdrowotnych nie możemy użyć wody, wtedy możemy wykonać Tajammum („suchą” ablucję). Możemy w tym celu użyć np. czystego piasku lub kamienia.

Cztery rzeczy są obowiązkowe w Tajammum:

1. Intencja (Nijjat).

2. Dłonie muszą dotknąć obiektu, na którym wykonujemy Tajammum.

3. Następnie przecieramy twarz od czoła aż czubki naszych palców dotrą do brwi oraz czubka nosa.

4. Lewą dłonią przecieramy wierzch prawej dłoni, po czym prawą dłonią przecieramy wierzch lewej dłoni.

Adhān i Iqāma

Przed rozpoczęciem Ṣalāt zalecane jest wyrecytowanie Adhānu i Iqāmy.

Adhān

 

اَللهُ أكْبَرُ

Allahu Akbar

(cztery razy)

(Bóg jest Wielki)

 

أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ

Aszhadu an la Ilaha Illal-lah

(dwa razy)

(Zaświadczam, że nie ma boga prócz Allaha)

 

أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ

Aszhadu anna Muhammadan Rasulullah

(dwa razy)

(Zaświadczam, że Muhammad jest Wysłannikiem Allaha)

 

أشهد أن عَلِيّا وَلِيُّ اللهِ

Aszhadu anna 'Alijun Łali-ullah

(dwa razy)

(Zaświadczam, że 'Ali jest przyjacielem Allaha)

(To zdanie nie jest obowiązkową częścią Adhānu ani Iqāmy, recytowane jest jednak przez większość szyitów)

حَيَّ عَلى الصَّلاَةِ

Hajja Alas-Salaah

(dwa razy)

(Śpieszcie do modlitwy)

حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ

Hajja Alal-Falaah

(dwa razy)

(Śpieszcie do sukcesu)

حَيَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ

Hajja ala Chajril-amal

(dwa razy)

(Śpieszcie do najlepszych uczynków)

اَللهُ أكْبَرُ

Allahu Akbar

(dwa razy)

(Allah jest wielki)

لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ

La Ilaha illal-lah

(dwa razy)

(Nie ma boga prócz Allaha)

Iqāma

اَللهُ أكْبَرُ

Allahu Akbar

(dwa razy)

(Allah jest wielki)

أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ

Aszhadu an la Ilaha Illal-lah

(dwa razy)

(Zaświadczam, że nie ma boga prócz Allaha)

 

أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ

Aszhadu anna Muhammadan Rasulullah

(dwa razy)

(Zaświadczam, że Muhammad jest Wysłannikiem Allaha)

 

أشهد أن عَلِيّا وَلِيُّ اللهِ

Aszhadu anna 'Alijun Łali-ullah

(dwa razy)

(Zaświadczam, że 'Ali jest przyjacielem Allaha)

حَيَّ عَلى الصَّلاَةِ

Hajja Alas-Salaah

(dwa razy)

(Śpieszcie do modlitwy)

حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ

Hajja Alal-Falaah

(dwa razy)

(Śpieszcie do sukcesu)

حَيَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ

Hajja ala Chajril-amal

(dwa razy)

(Śpieszcie do najlepszych uczynków)

قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ

(Qad Qamatis-salaah)

(dwa razy)

(Rozpoczyna się modlitwa)

اَللهُ أكْبَرُ

Allahu Akbar

(dwa razy)

(Allah jest wielki)

لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ

La Ilaha illal-lah

(jeden raz)

(Nie ma boga prócz Allaha)

Metoda odprawiania Ṣalāt

Modląc się powinniśmy pamiętać o tym przed kim stoimy i do kogo się zwracamy – stoimy w obecności Boga. Ṣalāt należy więc odprawiać w całości poprawnie i w odpowiednim skupieniu. Nie możemy też podczas modlitwy robić nic co ją unieważnia – jeść, pić, śmiać się, rozmawiać, itd. Oto jak wygląda modlitwa Ṣalāt krok po kroku:

1. Po pierwsze musimy stać zwróceni w kierunku Qiblah (kierunek, w którym znajduje się Mekka) i musimy mieć intencję zbliżenia się do Boga, wyszczególniając którą modlitwę będziemy odprawiać – czy Fadżr, Dhuhr, ‘Asr, itd. (Mężczyźni powinni stać z nogami rozsuniętymi na szerokośc ramion, kobiety powinny mieć złączone stopy.)

2. Następnie recytujemy Takbīratul Iḥrām, podnosząc obie ręce do pozycji, w której dłonie znajdują się obok naszych uszu i mówimy:

اَللهُ أكْبَرُ

Allahu Akbar

(Allah jest wielki)

3. Następnie opuszczamy ręce wzdłuż ciała i zaczynamy recytować Surę (rozdział) Al-Fātiha, a po niej którąś z innych sur Koranu (w niniejszej książeczce po Surze Al-Fātiha prezentujemy Surę Al-Ichlās). W pierwszych dwóch Rakatach Sury z Koranu recytujemy na głos tylko w modlitwach: Fadżr, Maghrib oraz Isza. W modlitwach Dhuhr i Asr Sury recytujemy po cichu (kobiety mogą recytować po cichu w każdej modlitwie).

Sūra Al-Fātiha

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillah ir-Rahmaanir Rahim

(W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego)

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Al-hamdu-lillahi Rabbil-alamin

(Chwała Bogu, Panu światów)

اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-Rahmaanir Rahim

(Miłosiernemu i Litościwemu)

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Maliki Jałmid-Din

(Królowi Dnia Sądu)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين

Ijjaka Na-abudu ła ijjaka Nasta’in

(Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ

Ihdinas Siraat al-Mustaqim

(Prowadź nas drogą prostą)

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

Siraat al-Ladhina an’amta Alejhim Ghajril Maghdubi Alejhim łaladh-dhalin

(drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą)

Sūra Al-Ichlās

بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillah ir-Rahmaanir Rahim

(W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego )

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Qul Huła Allahu Ahad

(Mów: On – Bóg Jeden)

اللَّهُ الصَّمَدُ

Allahus Samad

(Bóg Wiekuisty)

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

Lam Jalid ła lam Julad

(Nie zrodził i nie został zrodzony)

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Ła Lam jakun Lahu Kufułan Ahad

(Nikt Jemu nie jest równy)

4. Po wyrecytowaniu obydwu Sur przechodzimy do pozycji zwanej Rukū’, w której kłaniamy się w pasie opierając dłonie na kolanach i mówimy:

سُبْحَانَ رَبَّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ

Subhana Rabbijal Azhimi ła bi-hamdih

(Chwała i cześć mojemu Wielkiemu Panu)

Zamiast powyższego możemy trzy razy powiedzieć:

سُبْحَانَ اللهِ

Subhanal-lahi

(Chwała Bogu)

5. Po Rukū’ powracamy do pozycji stojącej mówiąc:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللهُ أكْبَرُ

Sami Allahu Liman Hamida. Allahu Akbar.

(Bóg słucha każdego kto Go wychwala. Bóg jest Wielki)

6. Następnie przechodzimy do pełnego pokłonu zwanego Sadżda lub Sudżūd, w którym nasze czoło, dłonie, kolana oraz duże palce u stóp dotykają ziemi i mówimy:

سُبْحَانَ رَبَّيّ الأَعْلى وَ بِحَمْدِهِ

Subhana Rabbijal Alaa ła bi-hamdih

(Chwała i cześć mojemu Panu Najwyższemu)

Zamiast powyższego możemy trzy razy powiedzieć:

سُبْحَانَ اللهِ

Subhanal-lahi

(Chwała Bogu)

(Mężczyźni schodząc do Sadżda najpierw kładą na ziemi dłonie a potem kolana, kobiety odwrotnie. Podczas Sadżda mężczyźni kładą na ziemi tylko dłonie a nie całe przedramiona i łokcie; kobiety kładą na ziemi łokcie.)

7. Po pierwszym Sadżda przechodzimy do pozycji siedzącej i siedząc na swoich stopach mówimy:

أسْتَغْفِرُ اللهَ رَبَّي وَ أتُوبُ إلَيْهِ. اللهُ أكْبَرُ

Astaghfirul-laha Rabbi ła Atubu Ilejhi. Allahu Akbar

(Proszę o przebaczenie Boga, mojego Pana i do Niego się zwracam. Bóg jest Wielki)

8. Następnie wykonujemy kolejny Sadżda, mówiąc podczas pokłonu:

سُبْحَانَ رَبَّيّ الأَعْلى وَ بِحَمْدِهِ

Subhana Rabbijal Alaa ła bi-hamdih

(Chwała i cześć mojemu Panu Najwyższemu)

Zamiast powyższego możemy trzy razy powiedzieć:

سُبْحَانَ اللهِ

Subhanal-lahi

(Chwała Bogu)

9. W tym momencie ukończyliśmy jedną pełną „jednostkę” modlitwy zwaną Rakat. Podczas wstawania z pokłonu, wracając do pozycji stoającej aby wykonać kolejną jednostkę-Rakat, mówimy:

بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ أقُومُ وَ أقْعُدُ

Bi-hałlil-lahi ła Qułłatihi Aqumu ła Aqud

(Z pozwoleniem Boga i z Jego Mocą, powstaję i siadam)

 

10. Drugi Rakat wykonujemy dokładnie tak samo jak pierwszy, z tą róznicą, że po wyrecytowaniu drugiej Sury wykonujemy Qunūt – unosząc dłonie przed sobą jak na powyższym zdjęciu i recytując jakiekolwiek Du’ā’, nawet jeśli jest to tylko:

سُبْحَانَ اللهِ

Subhanal-lahi

(Chwała Bogu)

lub też Ṣalałāt (prośba o błogosławieństwa dla Proroka i jego rodziny):

أللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

Allahuma Salli ala Muhammad ła Aali Muhammad

(Boże błogosław Muhammada i rodzinę Muhammada)

Najlepiej jednak wyrecytować podczas Qunūt jakieś Du’ā’ z Koranu, na przykład:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbana Atina fid-Dunja hasanata ła fil-achirati hasanata ła Qinna Adhab an-Nar

(Panie nasz! Daj nam na tym świecie dobro i w życiu ostatecznym dobro i uchroń nas od kary ognia)

Po Qunūt wykonujemy dalsze czynności tak jak w pierwszym rakacie – Rukū’, Sadżda, itd. Ważne: niezależnie od tego ile Rakatów liczy dana modlitwa, Qunūt wykonujemy tylko i wyłącznie w drugim Rakacie.

Taszaḥud

Po drugim oraz czwartym Rakacie (a w przypadku modlitwy Maghrib, składającej się z trzech Rakatów – po drugim oraz trzecim Rakacie), w dalszym ciągu siedząc (zalecane jest by podczas każdej pozycji siedzącej kobiety miały złączone ze sobą uda) recytujemy Taszaḥud:

اَلْحَمْدُ لِلّهِ

Alhamdulillah

(Chwała Bogu)

أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ

Aszhadu an la Ilaha Illal-lah, łahdadu la szarika-lah

(Zaświadczam, że nie ma boga prócz Allaha, Jedynego, który nie ma towarzyszy)

وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

Ła aszhadu anna Muhammadan Abduhu ła Rasuluh

(I zaświadczam, że Muhammad jest Jego sługą i Wysłannikiem)

أللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

Allahuma Salli ala Muhammad ła Aali Muhammad

(Boże błogosław Muhammada i rodzinę Muhammada)

Salām

Ostatnim elementem modlitwy, który w ostatnim Rakacie recytujemy od razu po Taszaḥud jest Salām, zwany również Taslim:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

As-salaamu alejka ajjuhan Nabijju ła Rahmatullahi ła barakatuh

(Niech pokój, miłosierdzie i błogosławieństwa Boga będą z tobą o Proroku)

اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَ عَلى عِباَدِ اللهِ الصَّالِحِينَ

As-salaamu alejna ła alaa ibadil-lahi saalihin

(Pokój z nami i z prawymi sługami Boga)

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

As-salaamu alejkum ła Rahmatullahi ła barakatuh

(Pokój, miłosierdzie i błogosławieństwa Boga z wami wszystkimi)

Następnie zalecane jest jeszcze trzykrotnie wypowiedzieć Takbir unosząc za każdym razem dłonie na wysokośc uszu:

اَللهُ أكْبَرُ

Allahu Akbar

(Bóg jest Wielki)

Tasbīḥāt al-Arbā’h

W tych modlitwach, które składają się z trzech lub czterech Rakatów ( a więc w modlitwie Dhuhr, Asr, Maghrib i Isza) w trzecim i czwartym Rakacie zamiast dwóch Sur z Koranu cicho recytujemy trzykrotnie tzw. Tasbīḥāt al-Arbā’h:

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَ اللهُ أكْبَرُ

Subhanal-lahi łal-hamdu lil-lahi ła la Ilaha illal-Lahu łallahu Akbar

(Chwała Bogu, cześć Bogu, nie ma boga prócz Allaha, Bóg jest Wielki)

Leave a Reply