„Alijun łali-ullah” w Azanie i Iqamie

Al-islam.org.pl > Fatły > Akty czci > „Alijun łali-ullah” w Azanie i Iqamie

Czy wers „Alijun łali-ullah” jest obowiązkową częścią azanu i iqamy?

Ajatollah Mustafa Qazwini: Nie.

Ajatollah Abul Qasim Khoei: Nie jest to oficjalną częścią ani azanu ani iqamy. Lepiej jest jednak wymawiać tę część.

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah: Imamowie nie dodawali tego zdania i wszyscy uczeni szyiccy są zgodni co do tego, że nie jest to część Azanu ani Iqamy, większość z nich uważa jednak, że dobrze jest to zdanie wymawiać. Jeśli chodzi o mnie, nie widzę potrzeby dodawania tego zdania mimo tego, że co do prawdziwości jego znaczenia nie ma żadnych wątpliwości.

Dlaczego według Waszej Eminencji niedozwolone jest mówienie „Alijun łali-ullah” w Azanie? Jeśli tego nie mówimy, jaka jest różnica między nami a innymi?

Ajatollah Muhammad Hussain Najafi: Ze wszystkich szyickich ksiąg hadisów, fiqh, itd. wynika, że Azan, który został objawiony przez Boga Prorokowi (s) za pośrednictwem anioła Dżibraila a następnie przekazany przez Proroka Imamowi Alemu (a), który nauczył go Bilala (r), który z kolei recytował go aż do śmierci Proroka; Azan ten składał się z 18-stu zdań i nie zawierał wyżej wymienionego zdania. To właśnie ten Azan recytowali wszyscy Imamowie Ahlul Bejt (a), od Imama Alego aż po Imama Mahdiego i kazali recytować go innym. Dlatego też my powinniśmy recytować ten sam Azan. Jeśli chodzi o różnienie się od innych, wystarczy do tego zdanie „Hajja ala chejril amal”, które dla nas stanowi integralną część Azanu, a które nasi sunnicy bracia z niego wykluczyli.

Leave a Reply