„Atabe Al Hussainiye” – Opiekunowie Świętego Sanktuarium Imama Hussaina (a.s.) i działalność charytatywna w Iraku

Al-islam.org.pl > Bez kategorii > „Atabe Al Hussainiye” – Opiekunowie Świętego Sanktuarium Imama Hussaina (a.s.) i działalność charytatywna w Iraku

Atabe Al-Hussainiye to organizacja Opiekunów Świętego Sanktuarium Imama Hussaina (a.s.) w Karbali. Pieczę nad nią sprawuje Szejch Abdul Mahdi Al-Karbalai, oficjalny przedstawiciel najwyższego autorytetu religijnego w Iraku – Wielkiego Ajatollaha Sajjeda Alego Al-Sistani.

Sajjed Sistani rzadko pokazuje się publicznie lub udziela wywiadów. Mimo ogromnej sympatii wśród narodu irackiego, z cudem graniczy również ujrzenie jego portretu na ulicach. Nie lubi być też fotografowany. Jest to chyba jeden z tych wyrazów skromności i pogardy dla sławy, często spotykanej wśród islamskich mistyków.

Szejch Al-Karbalai jako opiekun Atabe Al-Hussainiye i reprezentant Sajjeda wygłasza w jego imieniu fatwy. Jedną z najbardziej znanych była ta zobowiązująca Irakijczyków do walki z terroryzmem i wstąpienia do wojska w celu walki z Daesh (ISIS).

O tych wydarzeniach przypomina działające na piętrze świątyni Muzeum Imama Hussaina (a.s.). Możemy tam zobaczyć zniszczone części sanktuarium, jak np. drzwi świątynne z których skradzione zostały dodatki ze szczerego złota i szlachetnych kamieni, karabiny snajperskie męczenników, którzy odpowiedzieli na błogosławioną fatwę z 2014 roku, wzywającą do ochrony ziemi i świętych miejsc przeciwko ISIS, jak i przebite kulami części grobowca, z czasu gdy terroryści weszli do środka meczetu. Dyrektor Muzeum, Ghassan Al Shahristani, przybliżył nam historię wojen współczesnych jak i samych wydarzeń pod Karbalą, wyjaśniając też, że Atabe Al-Husseiniye w całej swojej działalności podąża za spuścizną nauk, które pozostawił po sobie Imam Hussain (a.s).

Szejch Al-Karbalai kieruje wieloma projektami charytatywnymi, które zainaugurował w imieniu Świątyni, a które dla umęczonego wojną narodu są zbawienne i mają ogromny wpływ na rozwój zniszczonego przez konflikty zbrojne kraju.

Milionowe inwestycje pożytku publicznego opłacane są w całości z datków wiernych, a po budowie nadal wspierane i dofinansowywane. Świątynia Hussaina (a.s.) nie jest zresztą jedyną, która prowadzi działalność charytatywną. Inne sanktuaria, w których znajdują się grobowce Imamów (a.s.) działają na podobnej zasadzie, choć może nie z takim rozmachem jak to, któremu chcę poświęcić niniejszy tekst i którego inwestycje miałam okazję zobaczyć.

System ekonomiczny w islamie

Na terenie świątyni co kilkadziesiąt metrów napotykamy szklane boksy, do których odwiedzający mogą wrzucać jałmużnę. Nakaz dzielenia się majątkiem i działalność charytatywna mają swoje źródło w samym Koranie. Islam kładzie bardzo duży nacisk na wspieranie potrzebujących, sierot czy pomoc w spłacie długów. Dobrowolna jałmużna, tzw. sadaqa, jest bardzo wysoko zalecaną formą odkupienia grzechów i szukania bliskości Boga. Z kolei tzw. zakat jest obowiązkowym 2,5-procentowym podatkiem nałożonym na wiernych (z wyjątkiem najuboższych), płaconym raz do roku w miesiącu Ramadan jako warunek przyjęcia postu. Muzułmanie szyiccy dodatkowo płacą też obowiązkowo tzw. khums. Jest to 1/5 rocznego zysku po pokryciu swych podstawowych wydatków.

Tak mówi o podatku khums Koran (8:41):

”I wiedzcie, iż cokolwiek weźmiecie w postaci łupów, to piąta część należy do Boga i Jego Posłańca, do bliskich krewnych i sierot, do ubogich i do podróżnego – jeśli wierzycie w Boga i w to, co zesłaliśmy Naszemu słudze w dniu rozdzielenia, w, dniu spotkania dwóch zastępów. A Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!”

Wszystkie te datki są częścią islamskiego systemu ekonomicznego, mającego na celu wprowadzenie sprawiedliwości społecznej poprzez wspieranie najbardziej potrzebujących, którzy mają w ten zagwarantowany przez Boga sposób swój udział w majątku bogatych. Bogaci zaś, obdarzeni łaską dobrobytu, muszą traktować swój majątek jako własność Boga, którą Najwyższy powierzył im w depozycie. Dzięki takiej braterskiej mentalności, społeczeństwo cechuje silne poczucie wspólnoty, współczucia i wzajemnej wdzięczności. Nie ma też miejsca na egoizm lub poczucie, że ktoś zawdzięcza coś sam sobie. Nie, wszystko pochodzi od Boga i należy do Boga.

Oto niektóre wersety koraniczne dotyczące zakatu i sadaqa: 2:215, 2:261-274, 7:155, 9:34, 9:60, 9:103, 27:3, 31:4, 41:7, 51:19.

Według Koranu wszyscy poprzedni prorocy nauczali o obowiązku jałmużny. Był to nakaz Boga, ustanowiony od początku świata.

Zakat proroka Ismaila (Koran, 19:54-55), zakat Dzieci Izraela (2:83), zakat proroka Izaaka i proroka Jakuba (21:73), zakat proroka Jezusa (19:30-31): „Powiedział: Oto! Zaprawde jestem sługą Allaha. Dał mi Księgę i wyznaczył mnie na proroka. I błogosławił mnie gdziekolwiek się znajduję, i nakazał mi modlitwę i zakat tak długo, jak będę żył”.

Uniwersytet dla kobiet „ Al-Zahra”

Pierwszym z projektów który chciałabym opisać jest uniwersytet na którym studiują wyłącznie kobiety. Pomysł projektu zapoczątkował były Minister Szkolnictwa Wyższego, a fundamenty położył w roku 2018 opiekun świętego Sanktuarium Husseina – Szejch Abdul Mahdi Al-Karbalai.

Obiekt zbudowany został z rozmachem: sala konferencyjna na najwyższym światowym poziomie, multikino z imponującym wystrojem i grawerowanymi wersami Koranu na ścianach. Zainwestowano też w najlepszej jakości sprzęt, oświetlenie i nagłośnienie. Na terenie kompleksu znajduje się Wyższa Szkoła Zdrowia i Technologii Medycznej, Wyższa Szkoła Farmacji oraz Wyższa Szkoła Edukacji. Wszystkie podzielone są na wydziały, takie jak: anglistyka, arabistyka, matematyka, anestezjologia, psychoterapia czy radiologia.

Studentki mają zapewnione wszystko, aby wykształcić się na najwyższym poziomie. Jeśli więc – jak powiedział nam członek zarządu oprowadzający nas po budynku – ktoś nie zda egzaminów, to zawdzięcza to sam sobie. Jeśli chodzi o koszty, są one nieporównywalnie niższe od kosztów innych uczelni tego typu na Bliskim Wschodzie.

Uniwersytet Al-Zahra
Uniwersytet Al-Zahra

Prezydent uniwersytetu, prof. dr Zainab Al-Mulla Al-Sultani tak mówi o projekcie:

”Uniwersytet dla kobiet jest nie tylko instytutem edukacyjnym, ale także projektem rozwoju naukowego non-profit, tak jak został wprowadzony przez Sekretariat Generalny Świętego Sanktuarium Al-Hussaina, ślubując, że wiara i nauka to dwa podstawowe źródła zapewniające jednostce bezpieczeństwo i ochronę. (…) w świętej intencji, aby edukacja akademicka utorowała Świętej Instytucji drogę do ponoszenia odpowiedzialności za budowanie systemów intelektualnych i moralnych społeczeństwa, a zwłaszcza budowanie ich z kobietami, którym Wszechmogący udzielił błogosławieństwa wychowywania pokoleń i wartościowych ludzi oraz w celu osiągnięcia zasad i wartości ucieleśnionych w misji humanistycznej, zwłaszcza w kobiecej misji Hussainiya.”

 Warith – Międzynarodowy Instytut ds. Raka

To kolejny projekt zainicjowany pod zwierzchnictwem Świętego Sanktuarium Imama Husseina (a.s.) i pod patronatem Urzędu Zdrowia i Edukacji Medycznej. Jest jedyną tego typu placówką w Iraku i jak przeczytać możemy na jego stronie internetowej:

”Instytucja działa na rzecz świadczenia zintegrowanych usług medycznych opłacanych przez Sanktuarium Hussaina w ramach inicjatywy Fayd Al-Imam Al-Hussein Medical, aby służyć pacjentom i oszczędzić im kłopotów z podróżowaniem poza nasz kraj, zapewniając najlepsze usługi o międzynarodowych standardach i wysokiej jakości.”

Z oświadczenia dla prasy możemy dowiedzieć się, że w czerwcu 2022 Święte Sanktuarium wypłaciło Instytutowi Warith 405 milionów dinarów na koszty leczenia dzieci, obejmując tym wszystkie irackie dzieci leczone w placówce. Należy tu nadmienić, że hospitalizacja pacjentów do 15 roku życia jest darmowa. Zarząd Świątyni wziął na siebie odpowiedzialność za ich opiekę, nawet jeśli trwa ona kilka lat. Ostatnio mówi się o podwyższeniu tego wieku do lat 18.

 Szpital dla kobiet – Khadija Al-Kubra (a.s.)

Otwarta w lipcu 2022 roku lacówka oprócz specjalizacji w położnictwie obejmuje wszystkie inne usługi medyczne dla kobiet. Zapewnia również opiekę dzieciom, szczególną uwagę zwracając na dzieci z autyzmem. Cały personel szpitala, czy to administracyjny, usługowy, pielęgniarski czy medyczny, składa się wyłącznie z kobiet. Pacjenci szpitala to również tylko kobiety z małymi dziećmi.

Opiekun Sanktuarium Hussaina(as), Szejch Al-Karbalai w dniu otwarcia tej instytucji powiedział:

„Religia islamu i wszystkie prawdziwe i mądre religie boskie w swojej misji promowania wartości humanistycznych zwróciły szczególną uwagę na kobiety, wzmacniając ich godność i chroniąc ich prawa. Ponieważ kobiety chcą konsekwentnie przestrzegać islamskich przepisów szariatu, usługi medyczne świadczone są na ich rzecz wyłącznie przez żeński personel medyczny.”

 Dodał też: W celu wzmocnienia i rozwoju kobiecego personelu medycznego w naszym kraju oraz podniesienia poziomu naukowego i akademickiego w Iraku, Święte Sanktuarium Imama Hussaina zwróciło szczególną uwagę na ustanowienie zarówno instytucji edukacyjnych, jak i zdrowotnych, świadczących usługi wyłącznie dla kobiet.

Inne duże projekty Atabe al-Hussainiye to Szpital Kliniczny Al-Mujtaba (a.s.), zajmujący się transplantacją szpiku i hematologią, wspierany regularnie datkami z Sanktuarium, czy Szpital Al-Safeer, specjalizujący się w leczeniu bezpłodności, który wykonuje ponad 1000 poważnych operacji miesięcznie, a średnio 12000 operacji rocznie, przy czym wszystkie są bezpłatne.

Warto wspomnieć też o Uniwersytecie Warith Al-Anbiyaa uczelnia, która znalazła się w światowych rankingach, składająca się z Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Wyższej Szkoły Prawa, Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa, Wyższej Szkoły Nauk Islamskich oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Ekonomii. Rektor uniwersytetu, powiedział, że celem powołania tej uczelni nie jest zysk, ale kształcenie i podnoszenie poziomu naukowego w Iraku. Co z kolei potwierdził Szejk Al-Karbalai podczas sympozjum, mówiąc, że:

”Świątynia Imama Husseina nie dąży do materialistycznych celów, ale stara się wzbogacić dziedziny wiedzy w naszym kraju.”

Uniwersytet posiada na swym terenie zakwaterowanie, w którym mieszkaja też zagraniczni studenci. Oferuje też 3-letnie kursy religioznawstwa prowadzone w językach: arabskim, angielskim i perskim. Lekcje obejmują recytację Koranu, jego interpretację, wierzenia islamskie, prawo i krótką biografię Ahlul-Bayt (a.s.). Instytut pokrywa wszystkie wydatki związane z wizą studencką, wyżywieniem i zakwaterowaniem oraz zapewnia duże zniżki dla studentów, których jeden z członków rodziny zginął męczeńska śmiercią.

Będąc pod wrażeniem rozmachu działalności i ogromnych środków przeznaczanych na służbę ludziom, spytałam kilku Irakijczyków, co w takim razie robi ich rząd? Odpowiadali, że zajęty jest korupcją, a jego działalność jest co najwyżej na poziomie 25% całej działalności Organizacji Świątynnej.

Sandrella Malazi

Leave a Reply