Chud Szanasi

Haj Mirza Javad Agha Maliki Tabrizi

بسم الله الرحمن الرحيم

Allah, Wielki i Wzniosły, pomiędzy Światem Duchów a Światem Ciał utworzył jeszcze jeden wymiar, zwany Światem Psychicznym (Barzakh lub Mithal), wolny od ciemności i ograniczenia Świata Ciał ale nie posiada także jasności i rozległości Świata Duchów. Nie jest on taki jak Świat Duchów, który jest całkowicie oddzielony i przekraczający ciemność materii, małość fizycznych ciał oraz granice ilości; nie jest też jednak jak świat materialny, będący całkowicie pogrążony w ciemności materii oraz granicach ciał i ilości. Jest on raczej wolny od materii, a jednak wciąż ograniczony jest do pewnego stopnia przez limity kształtu i ilości, a także sam w sobie zawiera wiele światów.

Wszystkiemu co istnieje w świecie materialnym oprócz fizycznej egzystencji przypisane są  także odpowiedniki w Światach Psychicznych. Każde stworzenie przed zaistnieniem w tym materialnym świecie posiada swój pierwowzór w Świecie Psychicznym, a przedtem w odpowiedniej formie w Świecie Duchowym. Innymi słowy, każde istnienie ma najpierw swój początek w ukrytych boskich skarbach, co obrazuje poniższy werset:

„I nie ma takiej rzeczy, nad którą nie sprawowalibyśmy pieczy. I nie zsyłamy jej jak tylko w określonej mierze.” Quran 15:21

Stamtąd egzystencja schodzi w Świat Psychiczny, a z niego przy pomocy aniołów schodzi dalej w Świat Ciał. Cokolwiek jest więc człowiekowi przeznaczane, cokolwiek on zyskuje, istnieje w trzech światach, chociaż większość ludzi nie jest świadoma swoich wymiarów Psychicznych ani Ukrytych; co więcej, nie zdają sobie nawet sprawy ze swojej nieświadomości. Nie wie iż posiada istnienie w Ukrytych Światach nikt oprócz tych, których Allah, Wielki i Wzniosły, obdarzył szczególną łaską poznania siebie i wglądu w swoje wnętrze, którzy poprzez ścieżkę samopoznania poznać mogą również swą egzystencję psychiczną i ukrytą.

Ponieważ rzeczywistość ludzkiej jaźni ma swe korzenie w Świecie Duchowym, ten kto otrzymał Boską łaskę jest w stanie zerwać ze swego ducha materialną zasłonę i ujrzeć swą prawdziwą rzeczywistość w formie psychicznej; a może nawet posunąć się dalej w tej ścieżce, będąc w stanie dojrzeć swą rzeczywistość duchową pozbawioną wszelkich form. Takie jest znaczenie słów Przywódcy Wiernych, Imama Alego (as):

„Ktokolwiek rozpoznał samego siebie, w rzeczywistości poznał Stwórcę.”

Jeśli więc ktoś odkrył rzeczywistość swej jaźni, może w ten sposób prawdziwie docenić więź i relacje pomiędzy poznaniem siebie (pers. Chud Szanasi) a poznaniem Allaha (Chuda Szanasi).

Taka jest również rzeczywistość Nocy Lajlatul Qadr – przeznaczenie losów każdego człowieka na przyszły rok ma tej nocy miejsce właśnie w wyższych światach po czym przy pomocy aniołów następuje ich urzeczywistnienie w świecie materialnym. Rozpoznanie tej manifestacji za pośrednictwem aniołów nazywamy ujrzeniem Nocy Przeznaczenia.

Leave a Reply