Etyka rodzinna w Islamie

Al-islam.org.pl > Artykuły > Rodzina i społeczeństwo > Etyka rodzinna w Islamie

Ajatollah Ibrahim Amini

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

Ludzka społeczność składa się z rodzin. Islam przywiązuje ogromną wagę do przyjemności i dobrobytu ludzi w ramach zrównoważonych, wysoce etycznych, dobrze wykształconych rodzin oraz szczęśliwych domów. Tak jak we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, Islam jasno wyszczególnił prawa i obowiązki mężczyzn i kobiet, mężów i żon jak również rodziców i dzieci. Szczęśliwe domy z przyjaznym środowiskiem, w których mąż, żona, dzieci i inni krewni żyją ze sobą we wspólnym zrozumieniu, tolerancji i szacunku wypełniając względem siebie swoje obowiązki, są w istocie znakiem szczególnego statusu jakim Wszechmocny Allah pobłogosławił ludzi wśród wszystkich stworzeń.

Niestety, niedocenianie tych aspektów, w szczególności przez mężów i żony, prowadzi do wielu problemów zarówno dla nich samych jak i dla dzieci – przyszłych pokoleń. W rozwiniętych krajach zachodnich, cechujących się tak wielkim postępem technologicznym i naukowym oraz bardzo szybkim i ultranowoczesnym stylem życia, liczba rozwodów i separacji jest alarmująca.

Mężczyzna został stworzony dla kobiety i vice versa. Przyciągają się do siebie jak magnesy. Małżeństwo i ustanowienie partnerskiego życia jest naturalnym pragnieniem ludzi odpowiadającym ich instynktom. W Islamie uważa się je za jedno z największych Boskich błogosławieństw. Gdzie znaleźlibyśmy lepsze schronienie niż w oddanej rodzinie? To właśnie pragnienie stworzenia rodziny trzyma młodych z dala od wewnętrznych niepokojów oraz spełniania irracjonalnych marzeń. Związek małżeński umożliwia im znalezienie wiernego partnera dzielącego z nimi ciężkie chwile. Święte przymierze małżeńskie jest Boskim sznurem łączącym serca, uspokajającym je gdy są wzburzone i skupiającym dążenia w jeden idealny cel. Dom jest centrum miłości, dobroci i przyjaźni, a zarazem najlepszym miejscem relaksu i wygodnego życia. Wszechmocny Allah wspomina o tym błogosławieństwie w Świętym Qur’anie:

„I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych, abyście mogli odpocząć przy nich; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie.” (30:21)

„Prorok (saws) Islamu stwierdził: ‘Mężczyzna, który nie jest żonaty choćby nawet był zamożny, w rzeczywistości jest ubogi i w potrzebie; to samo odnosi się do kobiety.”

„Imam Sadiq (as) zapytał pewnego mężczyzny: ‘Czy jesteś żonaty?’ Mężczyzna odpowiedział ‘Nie’. Imam stwierdził: ‘Nie chciałbym być nieżonaty choćby przez jedną noc, nawet gdybym miał posiąść cały świat.”

„Święty Prorok (saws) stwierdził: ‘Nie istnieje w Islamie żadna instytucja bardziej podobająca się Allahowi niż małżeństwo.”

Mimo iż Miłosierny Allah zapewnił ludziom tak cenne błogosławieństwo, czasami nie doceniają go i w wyniku ignorancji i samolubstwa zmieniają ów ciepły związek w ciemne więzienie lub nawet w gorące piekło. Jest winą ignorancji człowieka, że członkowie rodziny muszą żyć w tym więzieniu lub że przymierze małżeńskie musi zostać zniszczone.

Młody mężczyzna musi posiąść jak najwięcej wiadomości o zasadach i wartościach swej żony jak również o jej wewnętrznych pragnieniach; musi mieć też świadomość ewentualnych problemów małżeńskich i sposobów ich rozwiązywania. Nie może postrzegać małżeństwa wyłącznie jako obowiązku kupowania dóbr czy zatrudniania służącej, ale musi zrozumieć, że jest to traktat przyjaźni, szczerości, dobra, partnerstwa i kooperacji we wspólnym życiu. Młoda kobieta również powinna być świadoma filozofii swego męża oraz jego oczekiwań. Musi wiedzieć, że małżeństwo nie jest angażowaniem służących, których zadaniem jest bezwarunkowe spełnianie wszystkich naszych próśb; jest raczej ślubowaniem partnerstwa i wspólnych starań w kierowaniu życiem. Odnoszące sukcesy partnerstwo wymaga zrozumienia, kooperacji i oddania.

Cel małżeństwa

Małżeństwo jest naturalną koniecznością dla każdego człowieka. Niesie ze sobą wiele dóbr, z których najważniejszymi są:

1) Ustanowienie rodziny, w której każdy może znaleźć bezpieczeństwo i spokój umysłu. Osoba bez żony czy męża przypomina ptaka bez gniazda. Małżeństwo służy jako schronienie dla każdego kto czuje się zagubiony w dziczy życia; pozwala znaleźć partnera życiowego dzielącego z nami radości i smutki.

2) Naturalne pragnienia seksualne są tak silne jak i znaczące. Każdy powinien mieć partnera, z którym zaspokajałby swe seksualne potrzeby w bezpieczny i odpowiedni sposób. Osoby powstrzymujące się od małżeństwa często cierpią z powodu szeregu zaburzeń fizycznych i psychicznych. Te zaburzenia oraz inne problemy społeczne są bezpośrednią konsekwencją abstynencji młodych ludzi od małżeństwa.

3) Rozmnażanie: Poprzez małżeństwo zapewniona jest kontynuacja prokreacji. Dzieci są rezultatem małżeństwa i stanowią istotny czynnik stabilizacji podstaw rodziny jak również źródło prawdziwej radości dla swych rodziców.

Nie należy jednak zauważać jedynie tej strony małżeństwa jaką obserwujemy również u zwierząt: korzyści z towarzystwa i reprodukcji. Ludzkość nie została wprowadzona w ten świat tylko po to by jeść, pić, spać, szukać przyjemności a ostatecznie umrzeć i zostać zniszczoną. Status człowieka jest znacznie wyższy. Ludzie posiadają zdolność ćwiczenia siebie i swoich dusz poprzez zdobywanie wiedzy, spełnianie dobrych uczynków i odpowiednie zachowanie. Człowiek powinien stawiać kroki na prostej ścieżce do osiągnięcia bliskości Allaha. Ludzkość stanowi tę część stworzenia, która zdolna jest do oczyszczenia swej duszy oraz przez unikanie złych uczynków i dobre zachowanie osiągnięcia takiego statusu jakiego nie są w stanie osiągnąć nawet aniołowie. Człowiek jako istota jest wieczny. Istnieje w tym świecie po to by dzięki przewodnictwu proroków i wprowadzaniu w życie układu ustanowionego przez religię Islamu zabezpieczać swe szczęście w tym życiu oraz w przyszłym. W takim też duchowym kontekście rozpatrujemy cel małżeństwa.

Do Proroka (saws) przybył pewien mężczyzna i rzekł: „Mam żonę, która zawsze wita mnie gdy przychodzę do domu i odprowadza mnie do drzwi kiedy wychodzę. Kiedy widzi mnie smutnego i nieszczęśliwego, pociesza mnie mówiąc: ‘Jeśli martwisz się utrzymaniem to nie rozpaczaj gdyż Allah daje zaopatrzenie; a jeśli myślisz o przyszłym życiu to niech Allah zwiększy twój intelekt i wysiłki.” Prorok (saws) powiedział: „Allah z pewnością ma swych funkcjonariuszy i agentów w tym świecie a twoja żona jest jednym z nich. Taka kobieta już ma zapewnioną połowę nagrody męczennika.”   

 

Leave a Reply