Eutanazja

Czy pacjent albo lekarz może decydować o eutanazji?

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah: Uśmiercenie kogoś z powodu bólu trudnego do wytrzymania lub z powodu braku środków na leczenie jest niedopusczalne. Jeśli jednak pacjent znajduje się w stanie śpiączki i jest technicznie rzecz biorąc martwy i niemożliwy jest jego powrót do normalnego stanu, nie ma obowiązku podtrzymywania jego życia. Decyzja ta należy do rodziny lub opiekuna po otrzymaniu zgody lekarskiej.

Ajatollah Makarem Shirazi: Zabicie człowieka nie jest dozwolone, nawet z miłosiernych pobudek i nawet jeśli pacjent wyraża zgodę. Nie jest też dozwolone przerwanie leczenia prowadzące do śmierci. Jeśli jednak niemożliwe jest aby pacjent pozbawiony od lat świadomości odzyskał ją, dozwolone jest w takim przypadku przerwanie podtrzymywania go przy życiu.

Leave a Reply