Kobieta Podczas Menstruacji

Al-islam.org.pl > Fatły > Czystość > Kobieta Podczas Menstruacji

Kobieta w okresie hajdh (menstruacji)

Ajatollah Ali Sistani: Reguły odnoszące się do kobiety w czasie menstruacji:

 • Nie powinna odprawiać modlitw; ani obowiązkowych, ani nadobowiązkowych.
 • Nie jest dla niej dozwolony post.
 • Dni obowiązkowego postu w ramadhanie, które opuściła, powinna odrobić w późniejszym czasie.
 • Nie powinna robić tałaf podczad hadżdż.
 • Nie można ogłosić jej rozwodu dopóki ma okres, z wyjątkiem pewnych sytuacji.
 • Niedozwolone jest odbywanie stosunku seksualnego z kobietą w czasie menstruacji. Jest to jednak dozwolone po ustaniu krwawienia (i obmyciu pochwy).
 • Niedozwolony jest dla niej każdy akt czci, tak samo jak niedozwolony jest dla każdej osoby w stanie dżanabah (zobacz: fatwa o czynach zakazanych podczas nieczystości).
 • Kiedy okres się kończy, kobieta musi dokonać ghusl aby móc przystąpić do modlitw.

Ajatollah Abul Qasim Khoei: Czyny niedozwolone dla kobiety podczas menstruacji:

 • Modlitwy i inne akty czci, dla których potrzebna jest ablucja lub ghusl. Dozwolone są jednak te akty czci, do których czystość rytualna nie jest obowiązkowa (na przykład modlitwa za zmarłego).
 • Wszystko to co niedozwolone jest dla osoby dżunub (nieczystej rytualnie).
 • Odbywanie przez nią stosunków seksualnych. Dopuszczalna jest sytuacja , w której członek mężczyzny znajduje się w pochwie tylko do punktu obrzezania i nie dochodzi do wytrysku, jednak w ramach obowiązkowych środków ostrożności nie powinno się robić także tego.
 • Z wyjątkiem stosunku seksualnego z kobietą hajdh (w czasie menstruacji), inne rzeczy (całowanie, pieszczoty) są dozwolone.
 • Niedozwolone jest dla kobiet hajdh dotykanie Qur’anu. Zalecane jest jednak, aby w porach codziennych modlitw dokonywały ablucji (lub tajammum jeśli nie mogą dokonać ablucji) i robiły du’a oraz salałat.

Leave a Reply