Kontakty Pomiędzy Płciami

Al-islam.org.pl > Fatły > Stosunki społeczne > Kontakty Pomiędzy Płciami

Czy jest możliwa znajomość między kobietą a mężczyzną, która nie ma prowadzić do intymnego związku między nimi (bez kontaktów fizycznych, poruszania zakazanych tematów, itd.)?

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah: Towarzyska interakcja pomiędzy mężczyznami a kobietami nie jest zabroniona. Jednakże, natura rzeczywistości, która decyduje o tym w jaki sposób mężczyźni emocjonalnie postrzegają kobiety i vice versa może sprawić, iż przyjaźń tego rodzaju nie pozostanie w ramach przepisanych przez religię. Mogą z tego wyniknąć pewne negatywne konsekwencje jeżeli uczucia i emocje rozwiną się w intymność, jak to często ma miejsce. To właśnie ma na myśli dobrze znany hadis mówiący, iż jeśli kobieta i mężczyzna zostają sam na sam w odosobnieniu, obecny będzie z nimi Szatan. Pozostanie mężczyzny i kobiety w odosobnieniu stwarza bowiem warunki zarówno zewnętrzne jak i psychologiczne sprzyjające popełnieniu przez nich czegoś nieodpowiedniego. Jeżeli jednak obie strony są całkowicie pewne iż nie dojdzie między nimi do niczego zabronionego ani też do niczego co mogłoby do grzechu prowadzić, a ich znajomość przebiega zgodnie z pewnymi ustalonymi granicami, wtedy nie ma w tym problemu.

Ajatollah Ali Sistani: Jest haram dla mężczyzny i kobiety, którzy nie są dla siebie mahram, aby przebywali ze sobą sam na sam w prywatnym miejscu, jeżeli istnieje obawa, iż może prowadzić to do niemoralności lub skandalu, nawet w miejscu do którego może wejść inna osoba. Jeżeli jednak nie ma żadnej obawy przed uczynieniem czegoś złego, wtedy nie ma problemu.

Ajatollah Abul Qasim Khoei: Zabronione jest aby mężczyzna i kobieta, którzy nie są dla siebie mahram przebywali sam na sam w odosobnionym miejscu, do którego nie może wejść trzecia osoba, jeśli istnieje obawa przed popełnieniem czegoś złego. Nie ma jednak nic niestosownego jeśli przebywają ze sobą sam na sam w miejscu, do którego w każdej chwili może wejść ktoś inny lub jest w nim chociażby rozróżniające dobro od zła dziecko lub jeśli nie ma żadnej obawy przed popełnieniem czegoś złego.

Ajatollah Makarem Shirazi: Kobieta i mężczyzna mogą przebywać sami w miejscach publicznych, pod warunkiem iż nie wchodzi w grę nic haram, np. opowiadanie sprośnych dowcipów, pożądliwe spojrzeń czy dotyk. Takie spotkania powinny być jednak ograniczane do minimum. Dodatkowo, Islam zachęca do tego aby w takich spotkaniach obecna była jeszcze trzecia osoba w celu zapewnienia iż nie dojdzie do niczego co byłoby haram.

Istnieją fora internetowe znane jako czaty, gdzie ludzie rozmawiają z nieznajomymi, wymieniając się poglądami, często pomiędzy płciami. Jaka jest opinia na ten temat?

Ajatollah Ali Khamenei: Jest to dozwolone dopóki dialog pozbawiony jest wszystkiego o czym niedozwolone jest rozmawiać, np. obgadywanie (ghiba), oczernianie (namimah), propagowanie spaczonych idei czy rozmowa wyzwalająca żądze. Nie można więc generalnie rozmawiać o niczym niestosownym.

Na czatach, na których znajdują się tak mężczyźni jak i kobiety, używa się tzw. emotikonów czyli uśmiechniętych buziek i innych ikon mających na celu ukazywanie emocji i uczuć osoby piszącej. Jaka jest opinia eminencji na temat takiego okazywania odczuć lub na przykład zwracania się do kogos „drogi bracie” przez kobietę?

Ajatollah Ali Khamenei: Nie ma w takich rozmowach żadnej szkody, nie można jednak angażować się w rozmowę, która wyzwala żądzę.

Jaka jest opinia eminencji na temat przyjaźni przez internet z osobami odmiennej płci, w której zachowywana jest skromność i odpowiednie maniery?

Ajatollah Ali Khamenei: Nie jest to dozwolone jeżeli wynika z tego zepsucie, np. myśli o popełnieniu czegoś haram, a tak zdarza się często.

Istnieją internetowe pokoje czat takie jak #shi’a czy shiachat.com, gdzie prowadzone są dyskusje na temat religii, często pomiędzy osobami, które nie są dla siebie mahram. Pośród tych dyskusji uczestnicy angażują się jednak również w zwykłe rozmowy czy żartowanie. Jakie zachowanie jest w takiej sytuacji dopuszczalne?

Ajatollah Makarem Shirazi: Jeżeli jest to tylko zwykły humor i żarty, jest to dozwolone. Wszystko co wykracza poza granice przyzwoitości jest niedozwolone.

Czy jest coś niewłaściwego w tym żeby dziewczyna powiedziała chłopakowi, że go lubi?

Ajatollah Muhammad Hussain Najafi: Jeśli chłopak jest dla niej Kufł (odpowiedni, kompatybilny) według zasad Islamu i prawodawstwa szyickiego, nie widzę nic nieodpowiedniego w wyrażeniu przez nią tego faktu, w wyniku czego mogą się pobrać.

Leave a Reply