Koran w Naukach Ahlul Bejt

Al-islam.org.pl > Artykuły > Koran i Hadisy > Koran w Naukach Ahlul Bejt

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Studia tradycji jakie dotarły do nas o autorytecie Ahlul-Bejt oraz spojrzenie w ich życie i dzieła ukazują, że przesłanie Świętego Qur’anu i zachowanie jego litery oraz ducha było sprawą pierwszorzędnej wagi dla Ludzi Domu (as).

Imam Dżafar as-Sadiq (as), szósty Imam czystego Domu Proroka (saw), cytuje swego przodka mówiącego:

„Ktokolwiek zapamięta Qur’an i będzie praktykował jego nauki, ten będzie pośród szeregów godnych i prawych.”

Czwarty Imam Ali bin Husein (as) relacjonuje, iż Prorok (saw) powiedział:

„Ktokolwiek otrzymał Qur’an od Allaha a myśli, że ktoś dostał coś lepszego niż on, pomniejsza to co wielkie a wywyższa to co małe.”

Piąty Imam Muhammad al-Baqir (as) przekazuje nam słowa Proroka (saw):

„O wy, którzy czytacie Qur’an, bójcie się Allaha ponieważ nałożył na was Swą Księgę bowiem jak ja jestem odpowiedzialny tak i wy jesteście odpowiedzialni. Ja jestem odpowiedzialny za przekazanie wiadomości a wy będziecie zapytani odnośnie tego co nałożono na was wraz z Księgą Allaha i moimi tradycjami.”

Imam Sadiq (as) powiedział:

„Wierzący nie powinien umrzeć zanim nie nauczy się Qur’anu lub nie będzie się starał go nauczyć.”

Odnotowano również jego słowa:

„Qur’an jest przymierzem Allaha z Jego stworzeniami. Muzułmanin powinien więc patrzeć w to przymierze i czytać pewną liczbę wersów każdego dnia.”

Powiedział on również:

„Ta trójka będzie składać skargę Allahowi, Wywyższonemu: Opuszczony meczet, w którym nie modli się miejscowa ludność; uczony człowiek pośród ignorantów; oraz Pismo (Qur’an) pokryte kurzem gdyż nikt go nie czyta.”

Oraz:

„Qur’an jest żywy, nigdy nie umiera. Trwa tak jak trwają noc i dzień, słońce i księżyc…”

Rozpoznajemy więc wartość i znaczenie Qur’anu tak jak widzieli to Ahlul-Bejt (as), którzy nie tylko poświęcili swe życie aby go interpretować, ale również zachęcali Muzułmanów aby podążali za jego naukami, zapamiętywali go oraz by budowali na jego fundamencie swoje życie.

——————————————————————————–

Fragment książki „Ahlul-Bejt w Qur’anie i tradycji Proroka”

Leave a Reply