Legalne pozyskiwanie środków do życia

Al-islam.org.pl > Artykuły > Etyka > Legalne pozyskiwanie środków do życia

Sayyid Saeed Akhtar Rizvi

بسم الله الرحمن الرحيم

„Jedzcie z tego, co jest na ziemi dozwolone i dobre, i nie chodźcie śladami szatana!”    (Qur’an 2:168)

Używanie tylko tego co dozwolone i dobre oraz powstrzymywanie się od rzeczy niedozwolonych (haram) i złych należy do podstawowych zasad islamskiego kodeksu życia. W Islamie, nawet rzecz dozwolona może stać się zabroniona jeśli pozyskana została niedozwolonymi środkami. Legalne metody pozyskiwania środków do życia mogą wydawać się czasem zbyt wolne, dlatego ludzie pragnący wzbogacić się jak najszybciej często uciekają się metod niedozwolonych. Równie często jednak okazuje się, iż nie przyniosły one zbyt wielkiej korzyści.

Czytałem niedawno o pewnym teście, w którym dwóch kierowców miało dotrzeć do tego samego miejsca; pierwszemu powiedziano by dotarł tam jak najszybciej nie zważając na żadne przepisy ruchu drogowego podczas gdy drugiego poproszono by stosował się do wszystkich znaków drogowych i świateł. Pierwszy kierowca dwa razy przejechał na czerwonym świetle, nieomal potrącił przechodnia, wjechał na jedną z dróg pod prąd ledwie unikając wypadku i dojechał na miejsce 30 sekund przed drugim kierowcą. Jakiż wielki to zysk po tylu zagrożeniach.

Bardziej wymowny jest przykład Imama Alego (a), który przybył do meczetu aby się pomodlić i poprosił stojącego przed meczetem człowieka aby popilnował jego konia. Kiedy Imam wyszedł, miał w dłoni jeden dirham, który chciał dać owemu człowiekowi jako nagrodę. Człowieka tego jednak już nie było. Imam Ali podszedł do konia i ujrzał, że zginęły jego lejce. Dał więc komuś ten sam dirham i poprosił by kupił mu nowe lejce. Człowiek ten udał się na rynek i znalazł kogoś sprzedającego lejce i kupił je za dirham. Kiedy Imam Ali zobaczył lejce od razu wiedział, że są to te same, które zostały mu skradzione przez mężczyznę, który miał pilnować jego konia. Powiedział, że chciał dać mu w nagrodę ten sam dirham, który byłby dla niego całkowicie dozwolony, jednak niecierpliwość uczyniła z niego złodzieja, który nie zyskał nic prócz tego samego dirhama. Jego nieuczciwość nie powiększyła w żaden sposób jego majątku a tylko zrobiła z niego przestępcę.

Leave a Reply