Czy mięso ubite przez niemuzułmanów jest dozwolone do spożycia?

Ajatollah Ali Khamenei: Nie, nie jest dozwolone. Mimo iż kurczaki, owce, barany czy krowy są zwierzętami halal, jeśli jednak nie są zabite przez muzułmańskiego rzeźnika (zgodnie z określonymi warunkami), ich mięso jest haram. Dwa główne warunki jakie muszą być spełnione to: Po pierwsze, rzeźnik musi być muzułmaninem, którym ani chrześcijanin ani żyd oczywiście nie są. Po drugie, przy zabiciu zwierzęcia musi być wypowiedziane imię Allaha. Istnieją także inne warunki, szczegółowo określone w księgach prawniczych.

Ajatollah Ali Sistani: Nie, nie jest to dozwolone.

Ajatollah Fadhil Lankarani: Nie, nie jest to dozwolone.

Ajatollah Yusuf Saanei: Mięso zwierząt ubitych przez Ludzi Księgi jest niedozwolone do spożycia, chyba że jest pewność, że przed ich ubojem wypowiedziano „bismillah”, w takim wypadku nie ma różnicy między ubojem dokonanym przez muzułmanina i niemuzułmanina. Lepiej jest jednak w ramach środków ostrożności nie jeść mięsa ubitego przez niemuzułmanów.

Ajatollah Ibrahim Jannati: Mięso halal zwierząt ubitych przez Ludzi Księgi jest dozwolone, przed jego zjedzeniem trzeba jednak powiedzieć „bismillah”.

Które ze zwierząt są dozwolone do spożycia?

Ajatollah Ali Sistani: Owce, krowy, wielbłądy, konie, osły i jelenie są dozwolone, chociaż niezalecane jest jedzenie koni i udomowionych osłów. Zwierzęta takie jak koty, psy, króliki, świnie, małpy, słonie i niedźwiedzie nie są dozwolone. Zwierzęta żyjące pod ziemią takie jak jaszczurki, myszy, węże, jeże i robaki są niedozwolone. Robaki żyjące w owocach są niedozwolone chyba że są bardzo trudne do usunięcia.

Czy mięso kaczki jest dozwolone?

Ajatollah Ali Sistani: Tak, jest dozwolone.

Czy dozwolone jest mięso jelenia/sarny?

Ajatollah Ali Sistani: Tak, jest dozwolone.

Czy jedzenie ślimaków jest dozwolone?

Ajatollah Ali Sistani: Nie, nie jest dozwolone.

Czy dozwolone jest mięso kruków, osłów, koni, żab, jastrzębi, królików i wróbli?

Ajatollah Ali Sistani: Jedzenie kruków, żab, królików i jastrzębi nie jest dozwolone. Dozwolone ale niezalecane jest jedzenie mięsa koni, osłów i wróbli.

Jakie rodzaje ptaków są dozwolone do spożycia?

Ajatollah Ali Sistani: Mięso każdego ptaka z piórami jest dozwolone, z wyjątkiem drapieżników. Nie jest dozwolone jedzenie latających zwierząt nie posiadających piór takich jak nietoperze, pszczoły czy motyle. Wyjątkiem jest szarańcza, która jest dozwolona.

Jakie inne zwierzęta są niedozwolone do spożycia?

Ajatollah Ali Sistani: Kozioł jest haram jeśli spożył mleko świni, staje sie jednak znowu halal jeśli przez dziesięć dni karmiony jest tylko pszenicą i jęczmieniem. Dozwolone jest jedzenie zwierząt, które spożyły coś nieczystego jak mocz czy krew, jednak zwierzę które spożyło alkohol musi zostac zabite – w takim wypadku dozwolone do spozycia jest jego mięso ale nie jego organy.

Jakie części dozwolonego zwierzęcia są niedozwolone?

Ajatollah Ali Sistani: Krew, odchody, genitalia, łożysko, gruczoły, jądra, przysadka mózgowa, rdzeń kręgowy, pęcherz moczowy, śledziona.

Leave a Reply