Modlitwa Piątkowa

Al-islam.org.pl > Fatły > Akty czci > Modlitwa Piątkowa

Jaka jest opinia odnośnie uczestnictwa w piątkowych modlitwach? W naszych czasach kiedy Dwunasty Imam znajduje się w stanie okultacji, czy obowiązkowym jest uczestnictwo w piątkowych modlitwach?

Ajatollah Ali Khamenei: W dzisiejszych czasach modlitwa piątkowa uznawana jest za obowiązek takhyiri – wybiórczy [czyn obowiązkowy wypełniany poprzez wykonanie jednego z dwóch obowiązków, w tym wypadku modlitwa zbiorowa bądź w domu]. Modlitwa zbiorowa nie jest więc uważana za absolutny obowiązek, jednak ludzie nie powinni pozbawiać się błogosławieństw jakie z niej wynikają tylko z powodu wątpliwości w adalah prowadzącego modlitwę czy z innych powodów.

Niektórzy ludzie nie uczestniczą w piątkowych modlitwach tylko dlatego, ponieważ nie uważają ich za ważne lub mają inne bezpodstawne zdanie na ten temat. Jaka jest opinia Eminencji?

Ajatollah Ali Khamenei: Nie jest to religijnie dozwolone, aby permanentnie unikać modlitwy piątkowej, nawet jeśli jest to obowiązek takhyiri.

Ajatollah Ali Sistani: Modlitwą piątkowa jest łajib-e-takhyiri, co znaczy, że jest obowiązkowa ale jest w niej wybór: jeśli ktoś odmówi modlitwę piątkową to nie musi już odmawiać modlitwy południowej (zuhr).

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah: Modlitwa Dżuma’ (piątkowa) staje się absolutnym obowiązkiem w obecności sprawiedliwego władcy a więc Imama albo jego reprezentanta. Przez „sprawiedliwego władcę” rozumiemy osobę, która sprawuje władze w sposób legalny i prawowity oraz zachowuje sprawiedliwość i uczciwość. W przypadku braku sprawiedliwego władcy, modlitwa Dzuma’ w dalszym ciągu jest obowiązkowa, jej obowiązek jest jednak wypełniony przez wybranie jednej z dwóch rzeczy w piątkowe południe: albo odprawienie zbiorowej modlitwy Dżuma’ albo przez odprawienie modlitwy Zuhr. Którakolwiek z tych modlitw wypełnia obowiązek w wystarczający sposób. Dżuma’ jest jednak lepsza i ma więcej zasług.

Leave a Reply