Nakazy i zakazy w Islamie

Al-islam.org.pl > Artykuły > Praktyka > Nakazy i zakazy w Islamie

Mohammad Jawad Chirri

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Islam nakazuje swym wyznawcom unikanie wielu rzeczy. Niektóre z nich są zakazane ponieważ sprzeciwiają się pewnym doktrynom, w które wierzyć musi muzułmanin. Inne są niedopuszczalne ponieważ są niemoralne, nieetyczne lub niezdrowe albo ponieważ oznaczają nieposłuszeństwo obowiązkom religijnym. Muzułmanom zakazuje się:

 • Przypisywać Bogu partnerów i towarzyszy: „Nie umieszczaj razem z Bogiem żadnego innego boga abyś nie został poniżonym i opuszczonym.” (Qur’an, 17:22)
 • Zaprzeczać objawieniu Boga Jego prorokom.
 • Zaprzeczać jakimkolwiek prorokom uznanym przez Qur’an, takim jak Jezus, Mojżesz, Abraham czy Noe. Kto zaprzecza, iż otrzymali oni objawienie od Boga ten zaprzecza Islamowi.
 • Czuć się bezpiecznymi przed karą Boga:
  „A czy oni są bezpieczni przed zamysłem Boga? Lecz bezpieczni przed zamysłem Boga są tylko ludzie, którzy stracili.” (7:99)
 • Stracić nadzieję w łaskę Boga:
  „(…) Nie powątpiewajcie w dobroć Boga. Zaprawdę w dobroć Boga powątpiewają tylko ludzie niewierzący.” (12:87)
 • Przysięgać fałszywie w imię Boga:
  „Czyż nie widziałeś tych, którzy zaprzyjaźnili się z ludem, na którego zagniewał się Bóg? Oni nie są z was, ani z nich; oni przysięgają kłamliwie a przecież wiedzą. Przygotował dla nich Bóg karę straszną. Zaprawdę, złe jest to co oni czynią.” (58: 14-15)
 • Umyślnie łamać przymierze:
  „Wypełniajcie wiernie przymierze z Bogiem skoro je zawarliście. Nie łamcie przysiąg skoro je złożyliście bo przecież uczyniliście Boga waszym poręczycielem. Zaprawdę, Bóg wie co czynicie. (16:91)
 • Bezprawnie zabić człowieka:
  „Nie zabijajcie duszy, której zabijania Bóg zabronił, chyba że w sprawiedliwej sprawie (…)” (17:33)
 • Prorok (s) powiedział:
  „Wasze życie i własność są święte i nienaruszalne między wami aż do momentu kiedy staniecie przed waszym Panem.”
 • Zdradzić słuszną sprawę swojego narodu.
 • Pomagać w militarnym zniszczeniu swego narodu przez ucieczkę od bitwy kiedy naród broni się przed agresją:
  „A kto tego dnia odwróci się do nich plecami – jeśli nie czyni tego powracając do bitwy albo przyłączając się do oddziału – to ten ściągnie na siebie gniew Boga, a jego miejscem schronienia będzie piekło. A jakże to złe miejsce przebywania!” (8:16)
 • Kraść.
 • Oszukiwać w handlu:
  „Biada oszustom. Tym, którzy kiedy otrzymują, domagają się od ludzi pełnej miary; a kiedy mierzą lub ważą dla nich, to przyczyniają się do ich straty.” (83:1-3)
 • Używać majątku sieroty na jej szkodę:
  „Zbliżajcie się do majątku sieroty w sposób najbardziej odpowiedni, zanim ona dojdzie do wieku dojrzałego. Wypełniajcie wasze zobowiązania ponieważ o zobowiązania zostaniecie zapytani.” (17:34)
 • Obrażać rodziców:
  „I postanowił twój Pan abyście nie czcili nikogo innego jak tylko Jego i byli dobrzy dla waszych rodziców. A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mówi im: ‘Precz.’ I nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku. Pochylaj ku nim skrzydło łagodności i miłosierdzia i mów: ‘Panie mój, bądź dla nich miłosierny tak jak oni byli wychowując mnie kiedy byłem mały.” (17:23-24)
 • Dopuszczać się cudzołóstwa:
  „I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga.” (17:32)
 • Gorszyć ludzi, szczególnie kobiet:
  „Zaprawdę, tych którzy pragną aby bezeceństwo rozpowszechniło się wśród wierzących – czeka bolesna kara w życiu na tym świecie i w życiu ostatecznym. Bóg wie a wy nie wiecie.” (24:19)
  „Ci, którzy rzucają kalumnie na kobiety cnotliwe, beztroskie ale wierzące, będą przeklęci na tym świecie i w życiu ostatecznym. Dla nich kara będzie straszna w Dniu kiedy będą świadczyć przeciw nim ich języki, ręce i nogi o tym co oni czynili. W tym Dniu Bóg wypłaci w pełni co im się słusznie należy i dowiedzą się, że Bóg jest Prawdą Oczywistą.” (24:23-25)
 • Szpiegować innych w celu innym niż ochrona narodu bądź siebie.
 • Obgadywać:
  „(…) Nie szpiegujcie się wzajemnie i nie obmawiajcie jedni drugich w ich nieobecności.” (49:12)
 • Brać udział w grach hazardowych.
 • Brać środki odurzające:
  „O wy, którzy wierzycie! Środki odurzające, hazard, bożki i strzały wróżbiarskie to obrzydliwość wynikająca z dzieła Szatana. Unikajcie więc tego jeśli chcecie być szczęśliwi. Szatan chce tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść przez środki odurzające i hazard i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy. Czyż wy nie przestaniecie?” (5:90-91)
 • Spożywać wieprzowinę.
 • Spożywać krew (nie oznacza to zakazu transfuzji krwi w sytuacji konieczności).
 • Spożywać mięso zwierzęcia, które samo umarło, lub zwierzęcia nad którym w czasie uboju wymówiono imię jakiegoś bożka:
  „On zakazał wam tylko: padliny, krwi i mięsa wieprzowego i tego co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu (…)” 
  (2:173)
 • Umyślnie kłamać lub fałszować słowo Boga:
  „Kłamstwo wymyślają jedynie ci, którzy nie wierzą w znaki Boga i tacy są kłamcami.” (16:105)
 • Ukrywać świadectwo:
  „(…) Nie ukrywajcie świadectwa. Ktokolwiek je ukrywa, to zaprawdę, jego serce jest grzeszne. A Bóg wie dobrze co wy czynicie.” (2:283)
 • Przeszkadzać w czynieniu dobra.
 • Przekazywać dalej złe słowa o żadnej osobie wypowiedziane przez kogoś innego:
  „Nie słuchaj żadnego nędznika skorego do przysięgi, potwarcy, szerzącego kalumnie, tego który przeszkadza dobru, grzesznika, grubianina(…)” (68:10-13)
 • Naruszać warunki ostatniej woli zmarłego:
 • „A ktokolwiek go zmieni (testament) po tym jak go usłyszał… to grzech będzie ciążył na tych, którzy go zmieniają. Zaprawdę, Bóg jest słyszący, wszechwiedzący.” (2:181)
 • Uciskać ludzi.
 • Pomagać oprawcy:
  „(…) Niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi!” (5:8)
 • Unosić się dumą, spoglądać na innych z góry:
  „Nie odwracaj z pogardą twarzy od ludzi. Nie chodź po ziemi zadufany w sobie. Zaprawdę, Bóg nie miłuje dumnych pyszałków.” (31:18)
 • Być zawistnym, życzyć ludziom źle:
  „Szukam schronienia u Pana Jutrzenki przed złem tego co On stworzył (…) i przed złem człowieka zawistnego w chwili kiedy żywi zawiść.” (113)
 • Odwracać się od krewnych bez powodu:
  „Czy wy jeśli się odwrócicie będziecie szerzyć zgorszenie na ziemi i rozrywać wasze więzy pokrewieństwa?” (47:22)
 • Zaniedbywać którejkolwiek z codziennych modlitw.
 • Przerywać bez powodu post w miesiącu Ramadan.
 • Odmawiać dawania Zakatu.
 • Nie wypełnić obowiązku pielgrzymki do Mekki jeśli spełnia się ku temu odpowiednie finansowe i zdrowotne warunki.
 • Zaniedbywać obowiązku zachęcania do dobra i zniechęcania do zła jeśli taka rada jest konieczna i może pozytywnie wpłynąć na czyjeś czyny.

 

Leave a Reply