Nasza Wiara

Ajatollah N. Makarem Szirazi

بسم الله الرحمن الرحيم

TEIZM I MONOTEIZM

Istnienie Wszechmocnego

WIERZYMY, iż Wszechmocny Allah istnieje jako Stwórca i Władca wszechświata; oraz że ślady i znaki Jego wielkości, wiedzy i potęgi są widoczne poprzez różne aspekty wszystkiego co istnieje: ludzi, zwierząt, roślin, jak również planet na niebie i wyższych światów.

WIERZYMY, że im więcej rozmyślamy i badamy sekrety wszystkiego co istnieje, tym bardziej zbliżamy się do poznania wielkości Allaha oraz ogromu jego nieograniczonej wiedzy i potęgi. Rozwój badań naukowych otwiera nowe drzwi, poszerzając wymiar naszych myśli, co służy zwiększaniu naszej miłości do Allaha a także zbliża nas do Jego świętej istoty, światła oraz piękna. Czytamy w Qur’anie:

„Na ziemi są znaki dla tych, którzy są przekonani o prawdzie. I są w waszych duszach. Czy wy nie widzicie?” Qur’an, sura 51:20-21

„Zaprawdę, w stworzeniu niebios i ziemi i w kolejnej zmianie nocy i dnia są znaki dla tych, którzy posiadają rozum. Dla tych, którzy wspominają Allaha stojąc, siedząc i leżąc; dla tych, którzy rozmyślają nad stworzeniem niebios i ziemi [mówiąc]: ‘Panie nasz! Nie stworzyłeś tego nadaremnie. Niech będzie Ci chwała. Uchroń nas od kary ognia.” Qur’an, sura 3: 190-191

Atrybuty Jego chwały i piękna

WIERZYMY, że Jego istota pozbawiona jest jakiegokolwiek defektu czy braku lecz jest ozdobiona wszelką doskonałością jaka tylko może istnieć. Jest On czystą doskonałością lub, innymi słowy, każda doskonałość i piękno jakie tylko mogą istnieć mają swoje źródło w Jego świętej istocie.

„On jest Allah oprócz którego nie ma żadnego boga. Król, Przenajświętszy, Pokój, Wierny, Zachowujący, Potężny, Przemożny, Wyniosły. Chwała niech będzie Allahowi! On jest ponad to co dodają mu jako współtowarzyszy. On jest Allah, Stworzyciel, Twórca, Kształtujący. Do Niego należą najpiękniejsze imiona. Głosi Jego chwałę to co jest w niebiosach i to co jest na ziemi. On jest Potężny, Mądry.” Qur’an, sura 59: 23-24

Nieskończona istota Allaha

WIERZYMY, iż jest On nieskończonym istnieniem we wszystkich aspektach, takich jak wiedza, potęga, wieczność i preegzystencja. Nie może więc On zawierać się w czasie i przestrzeni mimo że jest On wszędzie i w każdym czasie ponieważ jest ponad tymi kategoriami.

„On jest tym, który jest Bogiem w niebie i który jest Bogiem na ziemi. On jest Mądry, Wszechwiedzący.” Quran, sura 43: 84

„On jest z wami gdziekolwiek byście byli. Allah widzi jasno wszystko co czynicie.” Qur’an, sura 57:4

Tak, On jest bliżej nas niż my sami. Przenika naszą duszę i jest wszędzie nie posiadając jednocześnie żadnego konkretnego miejsca:

„My stworzyliśmy człowieka i wiemy co podszeptuje jemu dusza. My jesteśmy bliżej człowieka niż arteria jego szyi.” Qur’an, sura 50: 16

Wersy w Qur’anie mówiące o tronie Allaha są metaforyczne, nie oznaczają żadnego konkretnego miejsca. Wyrażają jedynie Jego majestat nad każdą rzeczą i miejscem. Nadając Mu jakiekolwiek miejsce ograniczylibyśmy Go przypisując Mu atrybuty Jego stworzeń, podczas gdy wiemy, iż „nic nie jest do Niego podobne” (Qur’an, sura 42:11) oraz „nikt nie jest Jemu równy” (Qur’an, sura 112: 4)

Allah nie posiada materialnego ciała i żadne oko nie może Go oglądać

WIERZYMY, że Allah nie może być ujrzany fizycznymi oczami, ponieważ obiekt oglądany oczami jest materialny i musi posiadać miejsce, kolor, formę i kierunek. Wszystko to są cechy stworzenia a nie Stwórcy. Allah jest od tego daleki. Pogląd, iż można ujrzeć Allaha jest więc rodzajem politeizmu i błądzeniem.

„Nie dosięga Go żadne spojrzenie, lecz On dosięga wszystkie spojrzenia.” Qur’an, sura 6: 103

Właśnie dlatego Izraelici sprzeciwili się prosząc Mojżesza (as) aby pozwolił im ujrzeć Boga; zabrał on ich na górę Synaj i według słów Qur’anu:

„A kiedy przyszedł Mojżesz na spotkanie w naznaczonym przez Nas czasie i przemówił do niego jego Pan, on powiedział: ‘Panie mój! Pokaż mi się, abym Cię mógł zobaczyć.’ Powiedział: ‘Ty Mnie nie zobaczysz, lecz popatrz na górę. Jeśli ona stać będzie mocno na swoim miejscu, to ty mnie zobaczysz.’ A kiedy jego Pan objawił swą chwałę na tej górze, obrócił ją w proch; i Mojżesz padł rażony piorunem. A kiedy przyszedł do siebie, powiedział: ‘Niech Tobie będzie chwała! Nawracam się do Ciebie. Ja jestem pierwszym z wierzących.” Qur’an, sura 7: 143

WIERZYMY, że nasze Islamskie tradycje mówią o ujrzeniu Allaha umysłem i sercem a nie zmysłem wzroku. W jednym ze swych kazań zebranych w księdze Nahdżul Balagha, Imam Ali (a) mówi :

„Oczy nie mogą Go dostrzec ale może być ujrzany przez rzeczywistość Wiary.”

WIERZYMY, że atrybuty stworzeń, takie jak miejsce, kierunek, materialne ciało czy wygląd nie mogą być przypisywane Allahowi. Robienie tego prowadzi do politeizmu i odwodzi od prawdziwej wiedzy o Nim, który jest ponad wszystkim i nic nie jest do Niego podobne.

Monoteizm jest duszą wszystkich islamskich nakazów

WIERZYMY, że najważniejszym tematem wiedzy o Allahu jest monoteizm, a więc wiara w to, iż istnieje tylko jeden Bóg. Monoteizm (Tauhid) nie jest tylko zasadą religijną, lecz podstawą wszystkiego. Jest duszą oraz korzeniem wszystkich islamskich idei i wierzeń.

Leave a Reply