Niemuzułmańskie święta

Al-islam.org.pl > Fatły > Obchodzenie świąt > Niemuzułmańskie święta

Czy składanie życzeń przedstawicielom Ahlul Kitab (Ludu Księgi) podczas obchodzonych przez nich świąt jest dozwolone?

Ajatollah Ali Sistani: Dozwolone jest składanie życzeń przedstawicielom Ahlul Kitab podczas ich świąt takich jak Nowy Rok, Wigilia, Wielkanoc czy Pascha, dozwolone jest również składanie życzeń przedstawicielom innych religii poza Ahlul Kitab. Nie ma żadnych obiekcji w życzeniach składanych na różne specjalne okazje.

Czy dozwolone jest wysyłanie chrześcijanom kartek świątecznych? Udział w niereligijnych czynnościach jak ubieranie choinki? Odwiedzenie kościoła z chrześcijaninem w akcie dawah lub z ciekawości?

Ajatollah Ali Khamenei: Nie ma obiekcji co do wysyłania im kartek świątecznych z życzeniami, lepiej byłoby jednak gdyby były to kartki zachęcające ich do podążania za prawdziwymi naukami Proroka Jezusa (as) poprzez pomaganie potrzebującym, prowadzenie prawego życia,itd. Nie ma obiekcji wobec brania udziału w chrześcijańskim święcie urodzin Proroka Jezusa, jednakże ubieranie choinki byłoby naśladowaniem ich kultury i fałszywych idei. Co do odwiedzenia kościoła, nie ma w tym problemu jeśli nie prowadzi to do zepsucia.

Czy dozwolony jest udział w niereligijnych, komercyjnych świętach takich jak Halloween (święto mające korzenie pogańskie, które dziś nie ma już żadnych religijnych konotacji; podczas którego ludzie przebierają się, dekorują domy i rozdają innym słodycze) czy Walentynki (święto niereligijne podczas którego ludzie wysyłają sobie kartki lub dają kwiaty)?

Ajatollah Ali Khamenei: Rezultatem udziału w Halloween jest promowanie zabobonów oraz promowanie zepsutej kultury, nie jest to więc dozwolone. Nie ma obiekcji wobec udziału w Walentynkach tak długo jak przestrzegane są zasady prawa islamskiego i nie mamy do czynienia z niczym niemoralnym.

Czy dozwolone jest spożywanie jedzenia przygotowywanego przez niemuzułmanów podczas ich świąt religijnych?

Ajatollah Ali Sistani: Jest to dozwolone jeśli jedzenie to jest halal.

Leave a Reply