Orzeczenie wiary i niewiary

Al-islam.org.pl > Fatły > Różne > Orzeczenie wiary i niewiary

Czy ktokolwiek, kto twierdzi, że nie ma boga poza Bogiem i Muhammad jest jego Prorokiem i podąża za jedną z prawnych szkół w Islamie sunnickim (Malicką, Hanbalicką, Szaficką, Hanaficką) bądź w Islamie szyickim ( Zajdycką, Ibadycką i Dżafarycką) uważany jest za muzułmanina?

Ajatollah Muhammad Ishaq al-Fayyad: Tak, ktokolwiek wierzy, że nie ma boga poza Bogiem i Muhammad jest jego Prorokiem i podąża za jedna z wyżej wymienionych szkół jest uważany za muzułmanina. Nikt zatem nie ma prawa uważać muzułmanina za apostatę bez względu na to do jakiej szkoły on przynależy.

Ajatollah Muhammad Said Al-Hakim: Osoba wypowiadająca szahadę  („Nie ma boga poza Bogiem i Muhammad jest jego Prorokiem”) i akceptuje pięć filarów Islamu jest muzułmaninem. Nie jest więc dozwolone, aby nazywać kogoś kto wypowiedział szahadę i podąża za jedną ze szkół wymienionych wyżej za apostatę.

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah: Ktokolwiek twierdzi, że nie ma boga poza Bogiem i Muhammad jest jego Prorokiem jest muzułmaninem. Osoba ta ma takie same prawa i obowiązki jak każdy inny muzułmanin. Nie jest dozwolone zatem, aby kogokolwiek należącego do powyższych grup nazywać apostatą. Ponadto, nawet jeśli ktoś zaprzecza któremuś z aspektów Islamu za wyjątkiem Proroka, nie ma prawa być nazwanym apostatą. Wszystkie wymienione grupy są więc częścią islamskiego narodu i winny one rozwiązywać problemy i dyskutować o różnicach na drodze rzeczowego dialogu.

Ajatollah Ali Sistani: Ktokolwiek twierdzi, że nie ma boga poza Bogiem i Muhammad jest jego Prorokiem i nie postępuje w sposób ukazujący coś innego jest muzułmaninem.

Ajatollah Muhammad Sadiq al-Sadr: Chcemy zapewnić, że ktokolwiek kto twierdzi, że nie ma boga poza Bogiem i Muhammad jest jego Prorokiem i nie zaprzecza żadnemu z wymogów islamu uważany jest za muzułmanina. Powinniśmy więc patrzeć na różnorodność szkół w Islamie z szacunkiem i uznaniem.

Jaka jest definicja „niewierzącego”?

Ajatollah Ali Sistani: Niewierzący to ktoś, kto nie posiada religii bądź ma religię inną niż Islam lub też ktoś, kto przyjął Islam lecz nie docenił tej religii do tego stopnia, że jego niewdzięczność doprowadziła go do odrzucenia przesłania. Jeśli jednak to nie jego niewdzięczność doprowadziła go do odrzucenia a raczej brak przebywania w środowisku muzułmańskim lub tez nieznajomość zasad religii, wtedy nie jest on uważany za apostatę. Jeśli chodzi o zbłąkane grupy muzułmanów, ich sytuacja jest inna.

Jaka jest opinia na temat osoby, która twierdzi że „Ali to Allah” (nauzubillah) i tym podobnych osób?

Ajatollah Muhammad Hussain Najafi: Usul (Zasady) i Furu (Praktyki) szyizmu znane są każdemu. Religia szyicka, która jest rzeczywistą manifestacją Islamu dzieli z innymi jego szkołami  trzy jego zasady:
1. Tałhid (Monoteizm)
2. Nabułłat (Proroctwo)
3. Kijamat (Dzień Sądu)
I dwie zasady specyficzne dla odłamu szyickiego:
4. Adalat (Sprawiedliwość)
5. Imamat (Imamat)
Nie jest to kwestia mająca na względzie poszczególne osoby lecz kwestia Akidy (Wiary) i Amal (Praktyki). Ktokolwiek, kto nazywa bogiem niższe bądź wyższe rangą stworzenie lub nazywa jakąś osobę bogiem, jest wtedy Ghali, wrogiem Allaha i wykluczony jest z Islamu.

Leave a Reply