Palenie tytoniu

Czy palenie jest w Islamie dozwolone?

Ajatollah Ali Sistani: Jesli palenie powoduje bardzo poważne szkody mężczyźnie, kobiecie lub dziecku w jej łonie, wtedy jest to zakazane niezależnie od tego czy jest palaczem początkującym czy nałogowym; zakładając iż rzucenie palenia nie wywoła jeszcze większych szkód. Jeśli rzucenie palenia może być dla kogoś również bardzo szkodliwe, musi wybrać co będzie dla niego bardziej korzystne.

Ajatollah Fadhil Lankarani: W ramach środków ostrożności zalecane jest porzucenie palenia i zażywania wszelkich innych narkotyków. Niepalący nie powinien rozpoczynać palenia. Jeśli ktoś już jest palaczem, również lepiej byłoby dla niego nałóg porzucić.

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah: Istnieje domniemanie, że w przypadku braku dowodów na to, że coś jest zakazane, jest wtedy dozwolone, jednakże ja sam skłaniam się ku teorii szkoły, która znajduje silne podstawy do zakazu palenia. Szkoła ta opiera swą teorię na podstawie wersetu z Koranu: ”[kiedy] zapytają ciebie o wino i gry hazardowe, powiedz im, że przynoszą one człowiekowi korzyści, ale też i straty, a straty te są o wiele większe niż korzyści.”  Można więc wywnioskować z tego wersetu zasadę, iż wszystko co przynosi nam więcej strat niż korzyści jest zakazane. Wszyscy lekarze jednogłośnie twierdzą, że palenie ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, więc jeśli ma on świadomość, że palenie prowadzi go do śmierci, jest mu ono wtedy zakazane.

Ajatollah Ali Khamenei: Postanowienie w tej sprawie jest zróżnicowane według stopnia szkód wywołanych paleniem. Ogólnie rzecz biorąc niedozwolone jest palenie papierosów w ilości, która znacząco szkodziłaby zdrowiu. Poza tym jeśli ktoś zaczynając palenie ma świadomość, że dotrze do tego stopnia (szkodliwości) jest mu to niedozwolone.

Leave a Reply