Polisy ubezpieczeniowe

Al-islam.org.pl > Fatły > Finanse > Polisy ubezpieczeniowe

Jaki jest status różnych polis ubezpieczeniowych, np. na życie czy od nieprzewidzianych wypadków lub też ubezpieczenie własności przed zniszczeniem?

Ajatollah Ali Sistani: Wszystkie z nich są ważne i obowiązują obydwie strony.

Ajatollah Abul Qasim Khoei: Takie transakcje są ważne i w przypadku uszkodzenia ciała czy własności druga strona musi wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy i nie ma żadnego problemu w otrzymywaniu pieniędzy z tego tytułu.

Ajatollah Makarem Shirazi: Polisa ubezpieczeniowa jest ważnym kontraktem, muszą być w nim jednak zachowane ogólne warunki dotyczące islamskich kontraktów jak poczytalność, dorosłość, upoważnienie oraz klarowność.

Leave a Reply