Posłuszeństwo wobec rodziców

Al-islam.org.pl > Fatły > Rodzina, małzeństwo, seks > Posłuszeństwo wobec rodziców

Czy zabronione jest zachowanie dziecka niezgodne z opinią rodziców?

Ajatollah Ali Khamenei: Jeśli chodzi o prywatne sprawy rodziców to dziecko nie ma prawa w nie ingerować. Jeśli jednak chodzi o postępowanie przez dziecko według swojej opinii innej niż  opinia rodziców na temat swoich własnych spraw, nieposłuszeństwo nie jest w tym przypadku zabronione samo w sobie ale nie powinno się sprawiać rodzicom przykrości.

Jaki jest obowiązek dziecka w przypadku gdy rodzice powstrzymują je przed dobrymi rzeczami jak np. studiowanie?

Ajatollah Makarem Shirazi: Posłuszeństwo wobec rodziców nie jest w takim przypadku obowiązkowe, dziecko powinno jednak rozwiązać to w taki sposób aby nie urazić rodziców na ile jest to możliwe, tłumacząc im zalety swojej decyzji.

Jakie są granice podczas kłótni dziecka z rodzicami, czy dziecko może krzyczeć na rodziców?

Ajatollah Ali Sistani: Dziecko może dyskutować z rodzicami o sprawach, w których uważa że rodzice nie mają racji, musi jednak pamiętać o grzeczności i szacunku w dyskusji, nie powinno zwracać się do nich z gniewem, podnosić swój głos ponad ich głos czy używać ostrych słów.

Czy matka może bezpodstawnie, tylko ze względu na swój zły temperament, robić na złość dzieciom oraz mówić im, że jeśli im się to nie podoba to mogą opuścić dom?

Ajatollah Ali Khamenei: Matka nie ma prawa robić na złość nikomu, włącznie ze swoimi dziećmi. Nie ma również prawa zmuszać dzieci do opuszczenia domu, w którym mają prawo mieszkać.

Czy rodzice mają prawo bić swoje dzieci?

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah: Według Islamu, dzieci są powierzone rodzicom w opiece. Rodzice nie posiadają nad dziećmi absolutnej władzy i nie mogą traktować ich jak tylko im się to podoba. Odpowiedzialni są za ich wychowanie i naukę i w tym celu powinni używać środków pomocnych i pokojowych. Jeśli w wyjątkowej sytuacji nie sposób osiągnąć tego w sposób pokojowy, rodzice mogą użyć siły ale tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Jeśli rodzic uderzy dziecko na tyle mocno, że spowoduje to zaczerwienienie na jego skórze, odpowiedzialny będzie za odszkodowanie. Należy bardzo uważać żeby nie posunąć się do takiego stopnia, chyba że w wyjątkowej sytuacji powstrzymania realnego zagrożenia dla dziecka, ale nawet w takim wypadku należy pamiętać, że najczęściej takie sytuacje wynikają z błędu zaniedbania ze strony rodziców.

Leave a Reply