Prawa autorskie

Al-islam.org.pl > Fatły > Różne > Prawa autorskie

Prawa autorskie i własność intelektualna

Ajatollah Makarem Shirazi: Własność intelektualna powinna być respektowana tak jak inne formy własności. Ktokolwiek więc narusza czyjąś własność intelektualną odpowiedzialny jest za poniesione straty.

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah: Jeśli wytwór intelektualny posiada wartość pieniężną, właścicielem wytworu jest jego twórca i istnieje związek pomiędzy tą własnością a wartością pieniężną, wytwór ten nabiera wszystkich praw własności, włącznie z uznawaniem przywłaszczania go sobie bez pozwolenia właściciela za kradzież.

Ajatollah Fadhil Lankarani: Prawa autorskie muszą być respektowane.

Ajatollah Ali Sistani: Kopiowanie książek czy programów komputerowych bez zgody właściciela jest niedozwolone.

Piractwo programów komputerowych

Ajatollah Muhammad Ibn Mahdi Shirazi: Producent programów posiada do nich prawa autorskie i dlatego sprzedaż kopiowanych produktów nie może odbywać się bez zgody właściciela praw do oryginalnego programu. Jeśli ktoś uzyskuje korzyści finansowe ze sprzedaży takich kopii, pieniądze te należą do właściciela praw autorskich, jeśli z jakichś powodów niemożliwy jest ich zwrot to sprawa ta musi zostać załatwiona z prawnikiem muzułmańskim. Jeśli chodzi o osobę kupującą takie produkty, jeśli już je kupiła to nie ponosi żadnych konsekwencji, lepiej jednak w przyszłości powstrzymywać się od ich kupna.

Ajatollah Fadhil Lankarani: Kopiowanie takich produktów nie jest dozwolone. Jeśli ktoś inny je skopiował, możesz ich użyć ale nie możesz dokonać kolejnej kopii.

Ajatollah Ali Khamenei: Konieczne jest uzyskanie w celu kopiowania zgody właściciela praw do nich. Kupowanie takich programów również jest problematyczne i konieczne jest stosowanie się w tej kwestii do praw i regulacji.

Ajatollah Ali Sistani: Prawa autorskie muszą być respektowane, niedozwolone jest kopiowanie programów jeśli jest to niezgodne z prawem. Jeśli ktoś inny skopiował program, dozwolone jest jego użycie, niedozwolone jest jednak jego dalsze kopiowanie.

Leave a Reply