Przeszczep organów

Al-islam.org.pl > Fatły > Medycyna > Przeszczep organów

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah: Jeśli przeszczep jest konieczny by uratować komuś życie, jest to nie tylko dozwolone ale wręcz obowiązkowe, nawet jeśli zmarła osoba, od której pobrany ma być organ, nie wyraziła na to zgody przed śmiercią.

Ajatollah Makarem Shirazi: Dozwolone jest oddanie organów, które nie są konieczne dla dawcy do życia. Jeśli chodzi o ich sprzedaż, jest to dozwolone, lepiej jednak jest otrzymać pieniądze z intencją za wyrażenie zgody na usunięcie organu zamiast za sam organ. Należy dodać, że niedozwolone jest oddanie oczu.

Ajatollah Ibrahim Jannati: Dozwolone jest oddanie organów komuś kto ich potrzebuje. Dozwolone jest sprzedanie za życia swoich organów w celu transplantacji, lepiej jest jednak tego unikać. Pieniądze uzyskane w ten sposób są dozwolone do używania. Dozwolony jest przeszczep organu od nieczystego (nadżis) zwierzęcia jeśli jest taka potrzeba. Po przeszczepie organ traktowany jest jako część ciała człowieka a więc jest czysty.

Ajatollah Ali Sistani: Przeszczep organów nie jest zakazany sam w sobie. Jedyną kwestią problematyczną jest usunięcie organu z ciała zmarłego muzułmanina – jest to dozwolone tylko w przypadku kiedy zależy od tego życie innego muzułmanina. Jeśli chodzi o przeszczep organów od żywej osoby jest to dozwolone ale tylko w przypadku organów nie będących koniecznymi w jego życiu, jak na przykład jednej z dwóch nerek. Konieczność powinien określać lekarz. Dozwolony jest przeszczep organu pochodzącego od zwierzęcia. Usunięty organ jest nieczysty (nadżis), po przeszczepie staje się jednak częścią ciała i jest czysty. Dozwolony jest przeszczep organu pochodzącego od świni.

Leave a Reply