Rozpacz

Ajatullah Sayyid Muhammad Fadlallah

بسم الله الرحمن الرحيم

Allah powiedział w Quranie w surze Jusuf:

„O, moi synowie! Idźcie i dowiadujcie się o Józefa i jego brata. Nie traćcie nadziei na litość Allaha. Zaprawdę, nikt nie rozpacza przy łasce Allaha z wyjątkiem ludzi, którzy nie mają wiary.” (12:87)

Allah powiedział też Abrahamowi (as) kiedy temu miał począć się syn:

„On powiedział: Czy naprawdę obwieszczacie mi tę radosną wieść kiedy osiągnąłem już podeszły wiek? W imię czego więc przynosicie mi tę radosną wieść? Powiedzieli: Obwieszczamy ci radosną wieść w całej prawdzie. Nie bądź więc wśród tych, którzy rozpaczają! Powiedział: A kto rozpacza wiedząc o miłosierdziu swego Pana, oprócz tych którzy zabłądzili?” (15:54-56)

W innym wersecie, w surze Al-Hud, czytamy:

„Jeśli My dajemy człowiekowi zakosztować naszego miłosierdzia a potem mu je zabieramy, to on jest zrozpaczony i niewdzięczny. A jeśli damy mu zakosztować dobrodziejstwa po utrapieniu jakie go dotknęło, to on z pewnością powie: Odeszły ode mnie przykrości. Zaprawdę on wtedy jest uradowany, dumny. Inaczej ci, którzy są cierpliwi i czynią dobre dzieła; oni otrzymają przebaczenie i nagrodę wielką!” (11:9-11)

Istnieje więc w Quranie wiele wersetów, które zachęcają muzułmanów do tego aby byli świadomi sposobu w jaki Allah sprawuje kontrolę nad światem, w którym nic nie jest stałe oprócz praw nim rządzących. W życiu człowieka rzeczy ulegają zmianom, cywilizacje powstają i upadają, królowie wstępują na trony a później są z nich zrzucani. Allah poniża tych, których chce i wywyższa tych, których chce.

Allah mówi nam abyśmy w obliczu wszelkich sytuacji życiowych, czy będzie to bogactwo czy bieda, smutek czy radość, sukces czy porażka, nie czuli nadmiernego zadowolenia ani też nie rozpaczali; nic bowiem nie pozostaje niezmienne. Allah może pozwolić pewnym ludziom cieszyć się przez pewien czas władzą i siłą, nie istnieje jednak dla nich możliwość władzy nieskończonej. Historia pokazała nam, że silni mogą pogrążyć się w słabości a słabi mogą nabrać sił. Wszystko w tym życiu ma swoją przyczynę i nic nie może wydarzyć się bez woli Allaha oraz obiektywnych praw jakie ustanowił dla tego wszechświata, niezależnie od tego czy rezultaty wydarzeń są dla nas pozytywne czy negatywne.

Wielu z nas widzi to obserwując chociażby rozwój polityczny. Widzieliśmy pewne państwa, pod kontrolą których znajdował się niegdyś cały świat a potem stały się tylko jednymi z wielu sił na świecie żyjącymi w cieniu innych państw, które nagle przejęły pozycję dominującą. Anglia władała niegdyś większą częścią świata a dzisiaj podąża jedynie za linią polityczną Ameryki. Sama Ameryka była niegdyś tylko brytyjską kolonią, spójrzmy jednak jak jest jej pozycja dzisiaj. Muzułmanie byli niegdyś potęgą, z którą liczyć musiał się każdy; dzisiaj są zmarginalizowani i podzieleni.

W obliczu tych faktów my jako muzułmanie nie powinniśmy czuć się bezsilni i oddawać się rozpaczy. Zawsze musimy przeanalizować problem i odpowiedzieć sobie na pytanie czy jego źródła nie leżą w nas samych.

W surze Ar-Rad Allah mówi:

„Zaprawdę Allah nie zmienia tego co jest w ludziach dopóki oni sami nie zmienią tego co jest w nich.” (13:11)

Czytamy również w surze Ar-Rum:

„Pojawiło się zepsucie na lądzie i na morzu przez to co zdziałały ręce ludzi, żeby On mógł im dać zakosztować część tego co oni uczynili. Być może oni się nawrócą.” (30:41)

Jeśli więc nasza słabość jest wynikiem naszych własnych czynów musimy zmienić nasze uwarunkowania społeczne, polityczne i ekonomiczne.  Jeśli jednak jest ona wynikiem potęgi innych, powinniśmy studiować ich słabe punkty abyśmy mogli przezwyciężyć naszą sytuację.

Również w życiu osobistym kiedy stajesz w obliczu trudności, możesz stracić nadzieję. Czasem możesz z tego powodu nawet iść na kompromis w swej religii.  Allah mówi nam jednak byśmy nigdy tego nie czynili lecz zawsze zachowywali wiarę i pamiętali iż Allah może uczynić wszystko. Jeśli nie wierzysz, że Allah może ulżyć twym cierpieniom oznacza to, iż wierzysz że Allah nie jest w stanie czegoś uczynić, a to jest jedną z form Kufr (niewiary). Zawsze musisz mieć wiarę w Allaha, która będzie wzmacniać twoją wiarę w samego siebie a także pozwoli ci skorzystać ze środków jakie Allah dał ci abyś rozwiązywał swe problemy.

W surze Asz-Szarh czytamy:

„Zaprawdę, obok trudności jest łatwość.” (94:6)

W surze Al-Talaq Allah powiedział:

„A temu kto się boi Allaha, On przygotuje jakieś wyjście i da mu zaopatrzenie stąd, skąd on się nawet nie spodziewa. A temu, kto ufa Allahowi, On sam wystarczy. Allah zawsze osiąga cel i On ustanowił  miarę dla każdej rzeczy.” (65:2-3)

Dlatego też człowiek nigdy nie powinien tracić nadziei a jedynie rozpoznać swój potencjał i w pełni go rozwinąć. Powinien żyć z nadzieją na sukces i przygotowywać wszelkie środki, które pomogą w osiągnięciu go.

Allah dał nam środki pomagające nam osiągnąć w życiu wszystko czego potrzebujemy, niektórzy z nas jednak środków tych nie wykorzystują. Niektórzy ludzie kiedy mają poczucie, że cały ich świat się wali, są nawet skłonni wybrać zamiast tego samobójstwo. Inni zaś nie robią tego dosłownie, ale popełniają samobójstwo społeczne, polityczne bądź religijne, ponieważ nie mają wystarczającej wiary w możliwości Allaha oraz Jego współczucie.

Wiara w Boga powinna zawsze być silna w naszych sercach, nawet jeśli jesteśmy grzeszni. Wielu bowiem ludzi może być kuszonych przez swe otoczenie bądź przez Szatana aby popełniali grzechy lub zbaczali z prostej ścieżki i porzucali nadzieję. O takich ludziach Allah mówi w surze Az-Zumar:

„Powiedz: O słudzy moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym, nie traćcie nadziei w miłosierdzie Allaha. Zaprawdę, Allah przebacza grzechy w całości; przecież On jest Przebaczający, Litościwy.” (39:53)

A także w surze Asz-Szura:

„On jest tym, który przyjmuje skruchę od swoich sług i odpuszcza złe czyny. On wie co czynicie.” (42:25)

W surze Al-Bakara czytamy zaś:

„A kiedy pytają ciebie moi słudzy o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem bliski. Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego kiedy Mnie wzywa; niech więc oni odpowiedzą na moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą. Być może pójdą drogą prawości.” (2:186)

Kiedy więc cierpisz z powodu ogromnych trudności, zwracaj się ku Allahowi i otwórz swe serce by On mógł napełnić je nadzieją. Nigdy nie mów, że już po wszystkim i nic więcej nie da się zrobić. Allah jest bowiem zawsze gotowy by ci pomóc. Musisz być silny i wytrzymać ponieważ Allah dał ci zdolność przetrwania w trudnych okolicznościach, z której masz korzystać. Jeśli jesteśmy zawsze z Allahem i zawsze mamy wiarę w Niego, nikt nie może nas zastraszyć ani wpędzić w frustrację. Allah przekazał nam w Quranie w surze Al-Imran historię wiernych towarzyszy Proroka (pokój z nim i błogosławieństwa Allaha), którzy na wieść o tym iż ich wróg zgromadził przeciw nim ogromne siły stali się jeszcze bardziej zdecydowani i silni.

„Niektórym mówiono: Oto ludzie zebrali się przeciwko wam, bójcie się ich; lecz to pomnożyło tylko ich wiarę i oni powiedzieli: Wystarczy nam Allah! Jakże to wspaniały opiekun! I oni powrócili z dobrocią i łaską od Allaha i nie dotknęło ich żadne zło. (…) To tylko Szatan budzi strach poprzez swoich popleczników. Lecz nie bójcie się ich, bójcie się Mnie jeśli jesteście wierzącymi.” (3:173-5)

Nie rozpaczajmy więc i nie traćmy wiary i nadziei. Bądźmy pewni że powodzenie stanie się naszym przeznaczeniem jeśli dołożymy naszych starań aby je osiągnąć.

Leave a Reply