Surat al-Fatifa

Al-islam.org.pl > Artykuły > Duchowość > Surat al-Fatifa

بسم الله الرحمن الرحيم

W modlitwie Fatiha czynimy krok w kierunku przymierza z Allahem. Nie tylko prosimy Allaha o ochronę, ale w istocie tworzymy otwarcie w naszych sercach, umysłach i ciałach tak by Allah mógł poprzez nas działać. Właśnie w tym miejscu rozpoczynamy podporządkowanie się Boskiej Woli, przyjmując nasze przeznaczenie jako namiestników Allaha.

BISMILLAH IR-RAHMAN IR-RAHIM
W imię Allaha Miłosiernego, Współczującego

(Wszystkie czyny, słowa i myśli człowiek powinien wyrażać w imię Allaha, nie tylko jako sługa będący odrębnym od Boskiej Rzeczywistości, ale również będący jej wyrazem. Wyobraź sobie siebie jako wielostronne lustro pozostające wewnątrz Allaha, jednocześnie w Allaha spoglądające, odbijające Boską wspaniałość, Majestat i Jedność we wszystkim co robisz.)

AL HAMDU LILLAHI RABBIL ALAMIN
Chwała Allahowi, Panu światów

(Niech twoje najgłębsze wnętrze wysławia Allaha, jedyne Źródło życia, podtrzymujące całe istnienie. Nie masz żadnej władzy nad losem Wszechświata. Wysławiaj swego Stwórcę podtrzymującego całe istnienie.)

AR-RAHMAN IR-RAHIM
Miłosiernemu, Współczującemu

(Skup się na Miłosierdziu i Współczuciu Allaha – na tym co cię osłania i chroni – oraz na Tchnieniu Allaha istniejącym wewnątrz ciebie jako twoje własne miłosierdzie i współczucie.)

MALIKI JAUM ID DIN
Królowi Dnia Sądu

(Wysławiaj Allaha będącego panem twojego przeznaczenia. Poddaj całą swą istotę temu co trzyma twoje życie w swoich rękach. Temu co zna twój los i przeznaczenie. Dzień Sądu jest trojaki. Istnieje wciąż odnawiający się Sąd czynów i ich skutków, który toczy się w tym życiu. Istnieje wewnętrzny Sąd twej duszy, który może toczyć się zarówno w tym życiu jak i w grobie i ostatecznie istnieje Dzień Sądu, w którym całe stworzenie – żywe i martwe – będzie albo pochłonięte przez Płomienie albo narodzi się na nowo.)

IJJAKA NABUDU ŁA IJJAKA NASTAIN
Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc

(Nie służ nikomu prócz Allaha, Totalności wszelkiego Życia. Nie pozwól by jakikolwiek człowiek był twoim panem, nie składaj pokłonów żadnemu bożkowi, sławie czy przedmiotowi. Wiedz że tylko Allah ma nad tobą władzę i tylko do Allaha powinieneś zwracać się o pomoc. Wszystko w Dunja – materialnej rzeczywistości jest przemijające i nic nie może istnieć bez pomocy Allaha.)

IHDINAS SIRAT AL-MUSTAQIM
Prowadź nas Ścieżką Prostą

(Proś Allaha by wciąż oświecał cię Prawdą, zarówno wewnętrznie jak i w otaczającym cię świecie. Wpuść Allaha do swego serca, krocz ścieżką Allaha.)

SIRAT AL-LADHINA AN AMTA ALAIHIM GHAIRIL MAGHDUBI ALAIHIM ŁALAD DALLIN
Ścieżką tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami; nie zaś tych, na których jesteś zagniewany i nie tych, którzy błądzą.

(Proś Allaha o błogosławieństwa które zostały przyznane wielkim Prorokom, Imamom i Świętym. Staraj się żyć Drogą ukazaną przez te postacie i zawsze proś Allaha by zachował cię od grzechu oczyszczając twe serce z niegodziwych dróg tego świata i otaczających cię zewsząd złych intencji.)

W imię Allaha, źródła tego co Pozytywne i Negatywne, Mądrości i Rozumienia… Cała chwała należy się Allahowi. Nie ma żadnej wartości, żadnej władzy w niczym innym poza Allahem bowiem nic poza Allahem – Stwórcą i Siłą podtrzymującą światy – nie jest Rzeczywiste. Tylko Umysł może stworzyć to co istnieje w nim jako myśl. Jeżeli ów Umysł odrzuca tą myśl, nie może ona przetrwać. Jeżeli myśl jest podtrzymywana, dzieje się tak tylko z Woli Myśliciela, dzieje się tak ponieważ Umysł ją pomyślał i powiedział: „Jest to Dobre, Szlachetne i Godne Istnienia.” Umysłem tym, owym Myślicielem – Stwórcą i Siłą podtrzymującą wszystko co jest – jest Allah, Pozytywne i Negatywne. On jest jak Zero, samo w sobie ani pozytywne ani negatywne, jednak z niego wyrasta zarówno to co pozytywne jak i negatywne. Tak jak Zero jest w tej samej odległości zarówno od ujemnego 1 jak i dodatniego jeden, zarówno od ujemnego 2 jak i dodatniego dwa. Kiedy zarówno to co pozytywne jak i to co negatywne jest zjednoczone i zrównoważone w harmonii, istnieje wtedy tylko Zero, ill-Allahu. On jest Źródłem Nur i Qutb, Rahman i Rahim;  Mądrości zrównoważonej z Rozumieniem, Dobroci zrównoważonej z Mocą, Zwycięstwa zrównoważonego ze Świetnością, męskiego zrównoważonego z żeńskim. Tylko On jest Panem, Władcą i Sędzią w dniu Powrotu, Dniu w którym całe Istnienie zostanie wypróbowane zgodnie z niezmiennym Prawem jedynego Boga (dobrowolnie lub w przymusowym posłuszeństwie). Pochodzi ono od Allaha i do Allaha powróci. Tylko Tobie służymy i tylko od Ciebie oczekujemy oparcia, o Allah. Tylko ty – Ya Allah – możesz rozjaśnić i ujawnić most Sirat al-Mustakim; Ścieżkę Prostą, Centralną Kolumnę łączącą wewnętrzną przepaść pomiędzy Boskością a człowiekiem, Drogę Środka idealnej harmonii i równowagi, drogę Insan al-Kamil, drogę w której nie ma ubytku ani nadmiaru.

Leave a Reply