Święty Miesiąc Ramadan

Al-islam.org.pl > Artykuły > Praktyka > Święty Miesiąc Ramadan

Seyyed Tanveer Naqvi

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

Święty Prorok (s) powiedział, że oddech poszczącego człowieka jest lepszy niż perfumy. Arabskim słowem oznaczającym post jest „Saum”, wywodzące się z „Sama” czyli „powstrzymywać się”. Podczas miesiąca postu poświęcamy trochę naszego snu oraz jedzenie i picie w akcie posłuszeństwa Allahowi. Powstrzymywanie się od jedzenia ma wiele aspektów. Pomaga nam zrozumieć sytuację gorzej sytuowanych od nas ludzi oraz zapewnia nam duchowy i fizyczny trening samodyscypliny. Pod względem społecznym, zbliża do siebie poszczących wspólnie Muzułmanów, wytwarzając atmosferę jedności, zaufania i braterstwa. Powinniśmy pamiętać jak wielkim wyrzeczeniem jest powstrzymywanie się od picia wody na gorących ziemiach muzułmańskich, takich jak Karbala. Jest to najskuteczniejszy sposób oczyszczania swojego „ego”, droga zwalczenia go i uzyskania nad nim władzy. Podczas gdy każdego dnia spożywamy duże ilości pożywienia, post zmusza nas do złamania swojej codziennej rutyny, ćwicząc w nas całkowitą kontrolę nad głodem i pragnieniem. Uczymy nasze ciała poddawania się wyższym duchowym impulsom.

Pewien człowiek zapytał kiedyś Świętego Proroka (s) dlaczego Allah nakazał pościć przez trzydzieści dni. Prorok (s) odpowiedział:

„Kiedy Adam zjadł zakazany owoc, pozostał on w jego żołądku przez trzydzieści dni, dlatego Allah nakazał aby potomstwo Adama spędzało trzydzieści dni w głodzie i pragnieniu. To co jedzą w nocy jest tylko łaską od Allaha. Dlatego Allah nakazał aby mój naród pościł.”

Następnie objawiony został wers:

„Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami, abyście osiągnęli bogobojność.” Qur’an, Sura 2:183

Wszyscy ludzie są równi przed Allahem; post łączy każdego, bogatego czy biednego. Tak jak podczas Hadżdż – kiedy jesteśmy identycznie ubrani zakrywając różnice społeczne i ekonomiczne – w miesiącu Ramadan każdy Muzułmanin ćwiczy samokontrolę poprzez abstynencję, panowanie nad osobistą próżnością i namiętnościami. Poprzez połączenie postu, modlitwy i kontemplacji wyostrza swoje mentalne i duchowe zmysły, zwiększa się jego świadomość, zaczyna bardziej doceniać zależności pomiędzy człowiekiem, wszystkimi stworzeniami i naturą. W miesiącu Ramadan Muzułmanie na całym świecie zaświadczają swą rolę w ramach harmonii stworzonego przez Allaha wszechświata.

„I ty z pewnością poprowadzisz ku drodze prostej – drodze Allaha, do którego należy to co jest w niebiosach i to co jest na ziemi. Do Allaha zmierzają wszystkie rzeczy.” Qur’an, Sura 42: 52-53

Wcześni atleci spożywali bardzo proste pokarmy, które łatwo ulegały trawieniu i nie wymagały zbyt dużego wysiłku ze strony organów wewnętrznych. Dzisiejszym sportowcom o wiele trudniej jest jeść w tak naturalny sposób. Żywność jest poddawana działaniu środków chemicznych, proces obróbki żywności pozbawia ją wielu zasadniczych składników odżywczych. Wielu mistrzów sztuk walki jest zdania, iż prosta dieta wegetariańska zapewniając dobre zdrowie poprzez mniejsze obciążenie organizmu, tworzy jednocześnie lepsze warunki do rozwoju duchowego. Twierdzą również, że kolejnym krokiem w tym kierunku jest post. Większość religii wprowadza post w tej czy innej formie jako środek oczyszczenia. Znany ze swoich postów był nawet Pitagoras. Prorok ‘Isa (a) pościł przez czterdzieści dni. Czyniło to wiele innych religijnych postaci.

W dzisiejszych czasach okresowe powstrzymywanie się od jedzenia jest częścią wielu programów zdrowotnych. Pozwala organom trawiącym na odpoczynek, a uwolniona energia zużywana normalnie na trawienie może teraz być wykorzystana w celach leczniczych a nawet w celach duchowych.

 

Leave a Reply