Czy dozwolone są tatuaże?

Ajatollah Ali Khamenei: Nie ma obiekcji wobec tatuaży pod warunkiem, iż nie stanowią one przeszkody w dokonywaniu ablucji; innymi słowy, jeżeli tatuaż znajduje się pod skórą to nie ma problemu. Tatuaż nie może także powodować żadnej poważnej szkody dla ciała.

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah: Tatuowanie ciała nie jest zabronione z wyjątkiem tatuowania twarzy przez kobiety (co było powszechną praktyką w przedislamskiej Arabii). Zabronione jest również dla kobiet wykonywanie tatuaży przyciągających uwagę w miejscach, których nie musi zasłaniać (twarz, dłonie, stopy). Poza tym nie istnieją jakiekolwiek dowody na to, iż tatuaże są zakazane a więc w oparciu o zasadę, że dozwolone jest wszystko co nie zostało jasno zakazane, tatuaże również są dozwolone. Lepiej jest jednak ich nie robić ponieważ nie przynoszą one żadnego pożytku oraz ponieważ muzułmanin nie powinien naśladować innych w czymś co jest bezużyteczne.

Ajatollah Makarem Shirazi: Jeśli tatuaż nie jest szkodliwy dla zdrowia i nie zawiera żadnych nieodpowiednich wizerunków, jest dozwolony. Nie jest też problemem dla wykonywania ablucji Wudhu ani Ghusl (ponieważ jest pod skórą a nie na skórze).

Leave a Reply