Udział w systemie prawnym i politycznym

Al-islam.org.pl > Fatły > Różne > Udział w systemie prawnym i politycznym

Czy muzułmanin mieszkający w kraju niemuzułmańskim może brać udział w systemie politycznym i prawnym? Czy może na przykład: 1. Głosować? 2. Zostać prawnikiem? 3. Zostać policjantem? 4. Zostać żołnierzem?

Ajatollah Ali Khamenei: Jeśli nie wiąże się to z niczym niedozwolonym, nie stanowi to problemu samo w sobie.

Ajatollah Ali Sistani:
1.
Czasami interesy muzułmanów w krajach niemuzułmańskich wymagają od muzułmanów członkowstwa w partiach politycznych, startowania do parlamentu i innych zgromadzeń reprezentacyjnych. Jest to w takich wypadkach dozwolone i interesy te muszą być rozpoznane przez konsultację z wiarygodnymi ekspertami.
2. Jeśli nie wiąże się to z łamaniem jakichkolwiek praw, kłamaniem czy innymi niedozwolonymi czynami, nie ma w tym problemu.
3&4. Nie ma w tym problemu jeśli nie wiąże się to z czynami przeciw Islamowi i muzułmanom.

Ajatollah Yusuf Saanei: Jeśli jest to w celach Halal, nie stanowi to problemu samo w sobie.

Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah:
1.
Jeśli głosowanie nie prowadzi do korzyści dla ludzi, jego rezultat jest szkodliwy dla społeczeństwa lub religii, nie jest dozwolone. W innym wypadku nie ma w tym problemu.
2. Jest to dozwolone, chyba że wymaga dokonywania czynów stojących w sprzeczności z religią.
3. Jest to dozwolone o ile nie wiąże się z koniecznością dokonywania czynów niedozwolonych.
4. Jak wyżej.

Czy można głosować w krajach niemuzułmańskich na kandydatów, którzy nie są muzułmanami?

Ajatollah Ali Khamenei: Nie ma obiekcji wobec głosowania w wyborach w celu zachowania ważnych z punktu widzenia Islamu celów społecznych i politycznych. Nie ma różnicy czy kandydat jest muzułmaninem czy nie.

Leave a Reply