Zakup instrumentów muzycznych

Al-islam.org.pl > Fatły > Sztuka i rozrywka > Zakup instrumentów muzycznych

Czy dozwolone jest kupowanie instrumentów muzycznych?

Ajatollah Ali Khamenei: Zakup jak i sprzedaż instrumentów muzycznych są dozwolone pod warunkiem, iż są one wykorzystywane zgodnie z warunkami prawnymi Islamu.

Ajatollah Ali Sistani: Niedozwolone jest kupowanie, sprzedawanie ani produkowanie tych instrumentów, które służą haram rozrywce.

Ajatollah Yusuf Saanei: Kupno i sprzedaż instrumentów używanych wyłącznie dla zakazanych celów jest zakazana, jeśli chodzi o instrumenty, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów zakazanych jak i dozwolonych to jest to dozwolone pod warunkiem, że intencją jest wykorzystywanie ich w dozwolonych celach.

Ajatollah Ibrahim Jannati: Instrumenty, które były do tej pory uważane za przeznaczone do zakazanej rozrywki, dzisiaj mogą być wykorzystywane zarówno do wykonywania muzyki zakazanej jak i dozwolonej, na przykład do muzyki z towarzystwem poezji niosącej głębokie znaczenie. Dlatego postanowienie w ich sprawie jest podobne do postanowienia w sprawie radia i telewizji – ich kupno i sprzedaż są dozwolone, stają się jednak niedozwolone gdy intencją ich kupna jest wykonywanie zakazanej muzyki.

Leave a Reply