Zalecenia dotyczące postu w świętym miesiącu Ramadhan

Al-islam.org.pl > Artykuły > Praktyka > Zalecenia dotyczące postu w świętym miesiącu Ramadhan

بسم الله الرحمن الرحيم

„O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami abyście byli bogobojni.” Qur’an, Sura 2:183

„To jest miesiąc Ramadan, w którym został zesłany Qur’an – droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej i rozróżnienie.” Qur’an, Sura 2:185

ROZPOCZĘCIE POSTU

Post należy rozpocząć, gdy pojawi się nów księżyca w pierwszą noc miesiąca Ramadhan, lub – gdy zaobserwowanie nowiu sprawia trudność – po odliczeniu 30 dni od początku poprzedniego miesiąca (Szaban). Miesiąc ten ma 29 dni, więc 30 dnia (czyli pierwszego dnia miesiąca Ramadhan) po północy należy zacząć post. Gdy choć jeden muzułmanin ujrzy nów księżyca, post staje się obowiązujący dla wszystkich muzułmanów.

CZAS TRWANIA POSTU

Pościć należy zacząć w chwili gdy usłyszymy Azan na modlitwę Fadżr, bądź od rozpoczęcia świtania, do czasu rozpoczynającego porę modlitwy Maghrib (czyli do zachodu słońca).

INTENCJA (NIYYAT)

Można robić intencję każdej nocy świętego miesiąca Ramadhan, wyrażając wolę poszczenia następnego dnia. Można również zrobić intencję pierwszej nocy poprzedzającej post, wyrażając wolę poszczenia przez cały miesiąc.

Ostatnim momentem dla wypowiedzenia, czy też pomyślenia intencji przestrzegania postu w czasie Ramadhan jest chwila przed Azanem na modlitwę Fadżr lub przed świtaniem.

CZYNNOŚCI ZALECANE W CZASIE POSTU

 1. Wyrażać pragnienie całkowitego poddania się woli Allaha

 2. Pamiętać, że powstrzymywanie się od pewnych rzeczy powinno być zewnętrzną manifestacją duchowego oczyszczenia – w tym miesiącu staramy się więc bardziej niż kiedykolwiek powstrzymywać się od wszelkich złych myśli i uczynków.

 3. Nie opóźniać zakończenia postu po zachodzie słońca. Jeszcze przed modlitwą Maghrib należy coś zjeść lub wypić.

 4. Wykonywać dużo zikr, du’a, a także innych modlitw zalecanych i dodatkowych (zwłaszcza nocą).

 5. Wykonywać du’a przed jedzeniem, prosząc Allaha o swoje potrzeby.

 6. Recytować Święty Qur’an, pogłębiać swą wiedzę na tematy islamu.

 7. Zwrócić szczególną uwagę na potrzebujących (biednych, głodnych, bezdomnych i potrzebujących innej pomocy).

 8. Nie objadać się w czasie dozwolonym (po zachodzie słońca). Prorok (saws) zalecał przerywać post szklanką wody i kilkoma daktylami, dopiero potem nastąpić ma właściwy posiłek.

 9. Muzułmanin, który pości i odmawiając du’a, prosi o coś Allaha, może być pewny, że prędzej czy później, jego modlitwa zostanie wysłuchana.

RZECZY, KTÓRE CZYNIĄ POST NIEWAŻNY

 1. Jedzenie i picie, nawet jeżeli pokarmem byłaby np. ziemia, a napojem żywica, a więc rzeczy, które nie nadają się do spożycia.

 2. Stosunek płciowy.

 3. Masturbacja, która kończy się wytryskiem.

 4. Kłamstwo wobec Wszechmocnego Allaha, Świętego Proroka (saws) lub Jego następców (as).

 5. Zwilżanie gardła rozpyloną cieczą.

 6. Całkowite zanurzanie głowy w wodzie.

 7. Pozostawanie w stanie nieczystości spowodowanym stosunkiem płciowym, menstruacją lub krwawieniem połogowym po porannym Azanie ( po pojawieniu się świtania słońca).

 8. Lewatywa z użyciem płynów.

 9. Celowe wymiotowanie.

CZYNNOŚCI, KTÓRE NIE NARUSZAJĄ WAŻNOŚCI POSTU

 1. Połykanie swojej śliny.

 2. Nieświadome jedzenie lub picie spowodowane zapomnieniem.

 3. Jedzenie, picie, stosunek płciowy od zachodu do wschodu słońca.

 4. Zażywanie lekarstw w przypadku podania innego, niż przez usta, nos, ucho, odbyt (dozwolone są np. zastrzyki).

 5. Mimowolne wymioty.

 6. Kąpiel.

 7. Używanie perfum.

 8. Zmazy, polucje.

KTO MA OBOWIĄZEK POSZCZENIA?

Każdy dojrzały, zdrowy fizycznie i psychicznie muzułmanin/muzułmanka.

KTO NIE MA OBOWIĄZKU POSZCZENIA?

 1. Post jest zakazany dla kobiet w czasie menstruacji i po połogu.

 2. Post jest zakazany choremu, któremu poszczenie może zaszkodzić.

 3. Osoby starsze, które nie mogą pościć ze względu na swój wiek i stan zdrowia.

 4. Podróżujący nie musi pościć.

 5. Kobieta w ciąży lub karmiąca piersią, jeżeli występuje zagrożenie, że post może zaszkodzić zdrowiu jej lub dziecka.

 6. Dzieci do lat piętnastu.

W JAKICH PRZYPADKACH TRZEBA NADROBIĆ
OPUSZCZONE DNI POSTU?

 1. Kobiety w czasie okresu i po połogu muszą nadrobić każdy opuszczony dzień postu.

 2. Jeżeli choroba jest uleczalna, chory musi nadrobić post po Ramadhan (jeżeli nie, to chory za każdy opuszczony dzień postu zobowiązany jest do obdarowania potrzebującego pomocą wystarczającą na jeden posiłek. Starsze osoby, które nie mogą pościć muszą dać pomoc jak w poprzednim przypadku).

 3. Podróżujący ma obowiązek nadrobienia postu za każdy dzień podróży.

 4. Kobieta w ciąży lub karmiąca piersią musi nadrobić stracone dni postu.

Jeżeli muzułmanin ma dni postu do nadrobienia, musi to uczynić do następnego miesiąca Ramadhan.

W JAKIM PRZYPADKU NALEŻY ZROBIĆ KAFFARAH?

Kaffarah oznacza uwolnienie niewolnika, poszczenie dwa miesiące bez przerwy lub nakarmienie 60 biernych.

Są dwie rzeczy, które sprawiają, iż jeśli wierny dopuści się ich, musi zrobić kaffarah:

 1. Stosunek seksualny lub masturbacja w dzień w czasie Ramadhan.

 2. Umyślne jedzenie i picie bez znaczącego powodu.

Jeżeli ktoś czyni te rzeczy w dzień w czasie postu, jest to uważane za wielki grzech i jeżeli nie uczyni kaffarah, nie będzie mu to wybaczone.

Leave a Reply