Zgoda Rodziców na Małżeństwo

Al-islam.org.pl > Fatły > Rodzina, małzeństwo, seks > Zgoda Rodziców na Małżeństwo

Czy córka może wyjść za mąż bez zgody ojca czy zgoda taka jest konieczna?

Ajatollah Ali Sistani: Jeżeli mężczyzna, który proponuje małżeństwo jest znany ze swoich cnót i wiary, wtedy zalecane jest, aby nie odrzucać jego propozycji. Prorok (saws) powiedział: „Kiedy otrzymasz propozycję małżeństwa dla twojej córki od mężczyzny, którego cnoty i pobożność zadowalają cię, to daj mu jej rękę. Ponieważ jeśli nie uczynisz tego, wielkie skandale i bezprawie napełnią Ziemię”.

Ajatollah Ali Khamenei: Zgodnie z fatwami Imama Khomeiniego oraz Ajatollaha Sistaniego, jeżeli dziewczyna uważa kogoś za praktykującego muzułmanina i jest tym usatysfakcjonowana i uważa go za odpowiedniego partnera dla siebie, wtedy może wyjść za niego nawet bez zgody ojca.

Ajatollah Fadhil Lankarani: Nie ma obowiązku uzyskania zgody rodziców. Zalecałbym jednak nie robienie niczego co mogłoby przysporzyć rodzicom cierpienia, lepiej jest by byli oni z nas zadowoleni tak jak to tylko możliwe. Powinno się także konsultować w takiej kwestii z doświadczonymi ludźmi i jeżeli wiemy, że podjęta decyzja będzie służyć naszemu dobru, zróbmy to co uważamy za słuszne.

Leave a Reply