Zmiana płci

Al-islam.org.pl > Fatły > Medycyna > Zmiana płci

Ajatollah Ali Montazeri: Operacja zmiany płci jest dozwolona sama w sobie, chyba że wiąże się z innymi niedozwolonymi czynami.

Ajatollah Yusuf Saanei: W przypadku hermafrodytów operacja zmiany płci jest nie tylko dozwolona ale i obowiązkowa.

Ajatollah Makarem Shirazi: Operacja zmiany płci jest dozwolona sama w sobie, musi jednak odbyć się zgodnie z zasadami islamskimi. Są dwa rodzaje operacji zmiany płci: pierwsza jest tylko pozorna, w której osoby o skłonnościach homoseksualnych dokonują tylko pozornej zmiany, jednak ich nowe organy nie są w stanie pełnić swych funkcji. Taka zmiana nie jest dozwolona. Jeśli jednak jest to prawdziwa zmiana płci i nowe organy działają, jest to dozwolone.

Leave a Reply