Category

Taqlid

Taqlid

Codzienna praktyka w Islamie szyickim opiera się na systemie zwanym Taqlid – naśladownictwo. Szyici w kontekście prawodawstwa dzielą się na dwie grupy: Mudżtahidów oraz Muqallidów....