Category

Różne

Udział w systemie prawnym i politycznym

Czy muzułmanin mieszkający w kraju niemuzułmańskim może brać udział w systemie politycznym i prawnym? Czy może na przykład: 1. Głosować? 2. Zostać prawnikiem? 3. Zostać...

Prawa autorskie

Prawa autorskie i własność intelektualna Ajatollah Makarem Shirazi: Własność intelektualna powinna być respektowana tak jak inne formy własności. Ktokolwiek więc narusza czyjąś własność intelektualną odpowiedzialny...

Pornografia

Jakie jest stanowisko Islamu względem pornografii? Ajatollah Ali Khamenei: Materiały pornograficzne są niemoralne i haram. Najlepszą rzeczą jaką może uczynić młody mężczyzna/kobieta po uświadomieniu sobie...

Orzeczenie wiary i niewiary

Czy ktokolwiek, kto twierdzi, że nie ma boga poza Bogiem i Muhammad jest jego Prorokiem i podąża za jedną z prawnych szkół w Islamie sunnickim...

Hipnoza

Czy hipnoza jest dozwolona? Ajatollah Ali Khamenei: Jeśli wykonywana jest w rozsądnym celu przy zgodzie hipnotyzowanej osoby i nie jest związana z żadnymi czynnościami, które...