By

ozi84

„Alijun Łali-ullah” w Taszahhud

Czy można wymawiać zdanie „Alijun łali-ullah” w Taszahhud? Ajatollah Ali Sistani: – Mimo że pożądanym jest świadczenie o Łilajacie Imama Alego po świadczeniu o proroctwie,...

„Alijun łali-ullah” w Azanie i Iqamie

Czy wers „Alijun łali-ullah” jest obowiązkową częścią azanu i iqamy? Ajatollah Mustafa Qazwini: Nie. Ajatollah Abul Qasim Khoei: Nie jest to oficjalną częścią ani azanu...
1 10 11 12