Hadisy o obecności serca w modlitwie

Al-islam.org.pl > Artykuły > Koran i Hadisy > Hadisy o obecności serca w modlitwie

بسم الله الرحمن الرحيم

 Wysłannik Allaha (s) powiedział: Czcijcie Allaha tak jakbyście go widzieli. Jeśli go nie widzicie, On widzi was.” (Bihar ul Anwar, vol. 74, str. 74, hadis 3)

Abu Hamzah at-Thamali przekazał: „Widziałem Alego ibn al-Husajna (a) wykonującego salat. Jego płaszcz zsunął się z jego ramion ale on nie poprawił go dopóki nie skończył się modlić. Gdy go o to zapytałem odparł: ‘Czy wiesz komu służyłem?” (Wasa’il ul Shi’ah, vol. 4, ‘Księga Salat’, roz. 3, hadis 6)

Wysłannik Allaha (s) powiedział: „Dwóch ludzi spośród mojej Ummy staje do modlitwy i chociaż ich sudżud i ruku’ są takie same, różnica pomiędzy dwoma modlitwami jest jak między niebem a ziemią.” (Bihar ul Anwar, vol. 81, str. 249, hadis 41)

Wysłannik Allaha (s) powiedział: Ktokolwiek wykona dwa rakaty modlitwy bez zwracania uwagi na jakiekolwiek ziemskie sprawy, Allah wybaczy mu jego grzechy.“  (Mustadrakul Wasail, ‘Księga Salat’, roz. 2, hadis 20)

Wysłannik Allaha (s) powiedział: „Salat może zostać przyjęte w połowie, w jednej trzeciej, jednej czwartej, jednej piątej, a nawet jednej dziesiątej. Kolejny Salat może zostać złożony jak stara szata i odrzucony z powrotem do właściciela. Żadna z części Salat nie jest twoja z wyjątkiem tej, którą wykonujesz ze skupionym sercem.”  (Bihar ul-Anwar, vol. 81, ‘Księga Salat’, str. 260, hadis 59)

Imam al-Baqir (a) przekazał słowa Wysłannika Allaha (s): „Kiedy wierzący sługa staje do modlitwy, Allah patrzy na niego dopóki ten nie skończy i łaska przesłania jego głowę i otaczają go aniołowie ze wszystkich stron aż po horyzont niebieski; i Allah wyznacza anioła aby stanął przed jego głową ze słowami: ‘O musalli, jeśli wiesz kto na ciebie patrzy i do kogo się zwracasz, nie będziesz patrzył nigdzie indziej i nie opuścisz swego miejsca.”  (Mustadrakul Wasa’il, ‘Księga Salat’, roz. 2, hadis 20)

Imam as Sadiq (a) powiedział: „Kiedy wykonujesz modlitwę, zwracaj swe serce ku Allahowi, Chwalebnemu, Wszechmocnemu, ponieważ żaden wierzący sługa nie zwraca serca ku Allahowi w modlitwie czy suplikacji inaczej jak tylko przez miłość, a przez miłość Allah zawiedzie go do Raju.” (Wasa’il ul-Shi’ah, vol. 4, ‘Księga Salat’,roz. 3, str. 687, hadis 3)

Imam Baqir (a) powiedział, a Imam as Sadiq (a) powtórzył, że: „Nic z twej modlitwy nie jest twoje oprócz tego co wykonasz z uważnym sercem. Jeśli więc ktoś modli się całkowicie źle lub zaniedbuje niektóre rzeczy, jego modlitwa zostanie mu rzucona w twarz.”  (Wasa’il ul-Shi’ah, vol. 4, ‘Księga Salat’,roz. 3, str. 687, hadis 1)

Imam Baqir (a) powiedział: „Modlitwa może zostać przyjęta w połowie, jednej trzeciej, jednej czwartej lub jednej piątej. Przyjęte zostaną tylko te części, które wykonane były w skupieniu serca. Nakazano nam dokonywać modlitw nadobowiązkowych abyśmy naprawiali braki modlitw obowiązkowych.” (‘Ilalush-Shara’i, vol. 2, roz. 22, str. 327, hadis 2)

Imam as Sadiq (a) powiedział: Kiedy przygotowujecie się do modlitwy, róbcie to uważnie, ponieważ jesli będziecie w tym uważni Allah będzie uważał na was. Jeśli nie będziecie na to zważać, Allah nie będzie zważać na was. Czasami więc z modlitwy nie unosi się do Allaha więcej niż jedna trzecia, jedna czwarta czy jedna szósta, odpowiednio do uwagi jaką musalli do niej przykłada. Allah nie daje nic zaniedbującym.” (Mustadrakul Wasa’il, ‘Księga Salat’, roz. 3, hadis 7)

Wysłannik Allaha (s) powiedział Abu Dharrowi (a): „Dwa skromne rakaty modlitwy w kontemplacji są lepsze niż modlenie się przez całą noc z niedbałym sercem.” (Bihar ul Anwar, vol. 74, str. 82, hadis 2)

Leave a Reply