Szejch Mazin al-Sahlani

بسم الله الرحمن الرحيم

 

1. Wiedza

Jeśli zrożnicowanie jest rezultatem rożnic kulturowych, religijnych i języków to powinno ono doprowadzić do powszechnego zrozumienia i współpracy wszystkich ludzi.
Dla każdej grupy religijnej ważne jest zrozumienie innych grup religijnych ponieważ człowiek został stworzony dla miłości, poszukiwania wiedzy i nauki. Tak więc zrozumienie jednego narodu przez inne narody wzbogaca wszystkich, ponieważ pozwala na korzystanie z ich pozytywnych wartości oraz na unikanie błędów popełnionych wcześniej przez innych.

Święta księga Koranu mówi nam żebyśmy nie stali w bezruchu, ale żebyśmy szukali cnotliwych cech i wartości  ( Bóg błogosławi tych, którzy są cnotliwi )

2. Współpraca

Mądrość Boga polega na tym, żeby ludzie z rożnych kultur ciągle poddawali swój potencjał próbie i uczyli się wiary i postępowania od innych. Jest to szczególnie widoczne w przypadku takich klęsk żywiołowych jak trzęsienie ziemi czy powódź. Widzimy jak rożne grupy spieszą z pomoca niezależnie od religii, narodowości czy rasy.

Według raportu opublikowanego przez Organizację do Spraw Religii w USA, różne ugrupowania religijne i kulturowe muszą współpracować w celu stworzenia pokojowego i sprawiedliwego świata. Tylko przez współpracę opartą na prawych zasadach i wartościach można to osiagnąć. Inny ważny raport wydany w Kansas city przez organizację Dialog Między Religiami stwierdza, że wspołpraca między rożnymi grupami religijnymi i kulturowymi pomoże w rozwiązaniu wielu trudnych problemów nie tylko w USA, ale także poza jego granicami.

3. Pozytywna konkurencja

Jest rzeczą naturalną, że rożne grupy starają się o wzmocnienie swojej pozycji w stosunku do innych grup; są dwie drogi do osiągnięcia tego celu:

Pierwsza: Staraj się osłabić i zniszczyć drugą grupę. Jeśli zniszczysz lub choćby osłabisz przeciwnika to pozostaniesz jedyną silną grupą, która nie będzie podlegała konkurencji.

Druga: Skoncentruj się nad własnym rozwojem. Ta metoda związana jest z pozytywną konkurencją.

Pierwsza droga oparta jest na konflikcie i niezgodzie. Przykładem może być dwóch biegaczy, ktorzy utrudniaja sobie bieg.

Święta księga Koranu mówi nam o wartości korzystania z rożnorodności świata, która pozwala na doskonalenie duchowe w pozytywnej konkurencji. Wtedy każda grupa stara się udowodnić swoją wyższośc poprzez działalność charytatywną, budowanie lepszego świata i lepsze slużenie ludzkości.

Koran mówi: ( A gdyby Bóg zechcial, to uczyniłby was jednym narodem, lecz… żeby was doświadczyć w tym, co wam dał. Starajcie się więc pilnie czynić dobre dzieła. Do Boga powrócicie wszyscy razem. On obwieści wam to, w czym się różniliście). (Koran  5/48)

To życie jest polem działania dla człowieka. Postęp i sukces będzie dany tym, którzy dokonują dobrych czynów i rozumieją co jest dobrem. Człowiek powinien wiedzieć jak postępować, żeby slużyć dobru i być wzorem dla następnych pokoleń.

Musimy zrozumieć siebie, żeby móc nauczyć następne pokolenia zaufania, tolerancji i szacunku w stosunku do innych społeczności.

Leave a Reply